Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Dobre praktyki/zrealizowane projekty

  • „Przystanek kultury łemkowskiej – Wołtuszowa”Rymanów Zdrój
  • „Uruchomienie usług agroturystycznych”
Bukowsko
  • „Podróż w czasie”-„PRZYSTANEK NA KARPACKIM SZLAKU WINA”

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych

Opublikowano: 2018-05-22
  ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r......
czytaj więcej »
 ZAPYTANIE OFERTOWE  na usługi prawnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi prawnicze

Opublikowano: 2018-05-22

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi prawnicze

 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi prawnicze w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.
czytaj więcej »
 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi psychologiczne

Opublikowano: 2018-05-22

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi psychologiczne
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na usługi psychologiczne w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.
czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ  W DZIENNYM DOMU POBYTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ W DZIENNYM DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-05-21

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na osobę sprzątającą w Dziennym Domu Pobytu w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. 

czytaj więcej »
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska - kadra Dziennego Domu Pobytu w Łazach

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska - kadra Dziennego Domu Pobytu w Łazach

Opublikowano: 2018-05-07

 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska:

  1. opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach
  2. opiekuna pełniącego funkcję kierownika „Dziennego Domu Pobytu” w Łazach

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach wybrane zostały następujące osoby:

Elżbieta Wonarowska
Anna Hajduczek
Monika Rajnik
a na stanowisko opiekuna pełniącego funkcję kierownika wybrana została Pani Sabina Kilar.
Wszystkie ww. osoby spełniały wymagania formalne i pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020