Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Dobre praktyki/zrealizowane projekty

 • „Przystanek kultury łemkowskiej – Wołtuszowa”Rymanów Zdrój
 • „Uruchomienie usług agroturystycznych”
Bukowsko
 • „Podróż w czasie”-„PRZYSTANEK NA KARPACKIM SZLAKU WINA”

Aktualności

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE WISŁOKA” W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Opublikowano: 2020-10-17
Szanowni Państwo,
w związku obserwowanym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z planowanym w najbliższym czasie naborem wniosków, LGD „Dorzecze Wisłoka” wprowadza następujące zasady dotyczące udzielania doradztwa, obsługi bezpośredniej oraz składania wniosków:
 1. W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów oraz pracowników Biura LGD „Dorzecze Wisłoka”, w Biurze LGD stosujemy organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem epidemii.
 2. Rekomendowane są usługi doradcze świadczone w formie telefonicznej pod numerami tel: 601790285 lub 134670075 lub zdalnej, za pośrednictwem poczty e-mailowej: dorzeczewisloka@op.pl
 3. Doradztwo świadczone jest przez pracowników biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 4. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w tym samym czasie.
 5. Konsultacje indywidualne bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, będą możliwe jeśli nie będzie na terenie biura LGD w tym samym czasie innych interesantów.
 6. Pierwszeństwo w obsłudze bezpośredniej mają osoby składające wniosek o przyznanie pomocy. Osoby składające wnioski są zwolnione z wcześniejszego umawiania wizyty w biurze (dotyczy okresu trwania naboru).
 7. Jednocześnie w Biurze LGD może przebywać tylko jedna osoba składająca wniosek lub korzystająca z doradztwa.
 8. Od wejścia do budynku biura oraz podczas udzielania doradztwa lub składania wniosku wnioskodawca oraz pracownik Biura LGD zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innymi równoważnymi nakryciami).
 9. Przed rozpoczęciem doradztwa wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 10. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie uchylał się od obowiązku wskazanego w pkt. 8, pracownik biura LGD może odmówić udzielenia doradztwa w formie bezpośredniej lub skrócić usługę.
 11. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Biurze LGD osób towarzyszących wnioskodawcy, jeżeli nie jest to niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa lub składania wniosku.
 12. W Biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.
 13. W Biurze LGD prowadzona jest ewidencja osób korzystających w danym dniu z konsultacji bezpośrednich oraz składających wnioski.
 14. Osoby w złym stanie zdrowia z występującymi wyraźnymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, katarem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.
 15. Osoby zarażone Covid-19 lub przebywające na kwarantannie lub w miejscach, które są ogniskami proszone są o powiadomienie o tym fakcie pracownika LGD oraz bezwzględne powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Biurze LGD.
 16. Prosimy o informowanie Biura LGD o fakcie przebywania na kwarantannie lub zarażeniu koronawirusem, jeśli mogło dość do niego w czasie zbieżnym do wizyty w Biurze LGD.
 17. Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny, szczególnie w okresie naboru wniosków.
 18. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.
czytaj więcej »

Podpisanie umów na realizację grantów w ramach rozwoju infrastruktury i promocji obszaru

Opublikowano: 2020-10-17

Dzięki umowie nr 01358-6935-UM0922226/20 zawartej  w dniu 08.10.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, a Zarządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Zarząd Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" 16 października 2020 r. podpisał umowy z Grantobiorcami na realizację zadań złożonych w ramach projektu grantowego


W ramach operacji realizowane będą następujące zadania na obszarze LGD:
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Besko
- Budowa wiaty turystycznej na potrzeby turystów oraz organizacji imprez i kiermaszów
- Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka,
- Eko zakątek w Zboiskach
- Budowa placu zabaw w miejscowości Pielnia
- Budowa siłowni w miejscowości Pielnia
Dzięki pomysłom, złożonym wnioskom i zaangażowaniu mieszkańców wsi i organizacji pozarządowych powstaną miejsca wypoczynku i rekreacji oraz wydane zostaną publikacje promujące obszar Dorzecza Wisłoka. Wszystkim Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji zadań.
czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 3/2020/G

Opublikowano: 2020-10-16
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
czytaj więcej »

Zapraszamy na warsztaty pn. WYKORZYSTANIE ZIÓŁ W TRADYCYJNEJ KUCHNI KARPACKIEJ

Opublikowano: 2020-10-13

 Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza na warsztaty 

WYKORZYSTANIE ZIÓŁ W TRADYCYJNEJ KUCHNI KARPACKIEJ
 
19 październik 2020, godz. 8.00-16.00
 Restauracja Gospoda Karpacka w Zarszynie
 
Szczegóły na plakacie - PLAKAT
 
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020