Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Oferta zmiany umowy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Opublikowano: 2021-01-04

  Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

 
WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-24
W dniu 19 listopada 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie  Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 3/2020/G złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożono w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
 

 

czytaj więcej »

Podsumowanie naboru nr 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-18

16 listopada 2020 zakończył się nabór grantów nr 3/2020/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD oraz dwa  wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.
Realizacja wniosków przypadnie na wiosnę / lato 2021 i będzie miała wpływ na rozwój obszaru, jego promocję, rozwój turystyczny i ochronę środowiska.  W ramach grantów zaplanowano działania edukacyjne z zakresu segregacji śmieci, happening ekoludka, spoty reklamowe, montaż telebimu oraz zakup strojów dla orkiestry dętej promującej nasz obszar na licznych występach.
czytaj więcej »

Projekt skierowany do przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Opublikowano: 2020-11-04

 Szanowni Państwo,

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 
Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.
Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020