Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zajęcia na basenie

Na basenie w Dworze Ostoia w Klimkówce trwają zajęcia z nauki pływania. Umiejętności pływania maluchów są różne dlatego na początku oswajamy się z wodą i próbujemy pierwszych pląsów w wodzie.  Zajęcia na basenie realizowane są w ramach Fabryki rozwoju osobistego - projektu współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020