Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Rusza kolejna edycja konkursu AGROLIGA

Opublikowano: 2020-08-27
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. realizują operację pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki.
 
Konkurs AgroLiga składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Na szczeblu wojewódzkim konkurs AgroLiga 2020 organizowany jest przez nasz Ośrodek, na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.
Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2015-2019. Konkurs pozwala na prezentację i jest doskonałą promocją dorobku rolnictwa i firm z terenu województwa podkarpackiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie 
w życie lokalnej społeczności.
Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani do 31 sierpnia 2020 r. po wypełnieniu karty zgłoszenia dostępnej w linku poniżej.
Zainteresowanych rolników i firmy, które chcą wziąć udział w konkursie zapraszamy ze zgłoszeniami do Zespołów Doradztwa w powiatach. Informacje na temat Konkursu AgroLiga 2020 można uzyskać w PODR w Boguchwale – tel. 17 87 01 556, 17 87 01 557.
 
Załączniki:
 
 
Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020