Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ZASTĘPCA KIEROWNIKA BIURA LGD

Opublikowano: 2019-03-28
Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka"  ogłasza nabór  NA WOLNE STANOWISKO PRACY.
czytaj więcej »
Bezpłatne szkolenia dla III sektora

Bezpłatne szkolenia dla III sektora

Opublikowano: 2019-03-22
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych, pracowników i reprezentantów spółdzielni socjalnych, jst oraz innych podmiotów ekonomii społecznej  z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 21, w następujących tematach i terminach:
·  Szkolenie pn. Prawo pracy w organizacjach pozarządowych – 27.03.2019 r, godz. 9.00-15.00
·  Szkolenie pn. Rozliczanie podatku dochodowego w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach pracy- 28.03.2019r., godz. 9.00-15.00
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w biurze LGD lub pod nr tel. 134670075 lub e-mailowo: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 26.03.2019r. do godz. 15.30.
 
Szkolenia organizowane są w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
czytaj więcej »
Konferencja

Konferencja "Ekonomia społeczna - łamiemy stereotypy"

Opublikowano: 2019-03-08
Konferencją "Ekonomia społeczna - łamiemy stereotypy" rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” i Stowarzyszenie LGD  „Cieszyńska Kraina”. W konferencji uczestniczyło 50 osób, w tym przedstawiciele ngo, spółdzielni socjalnych i jednostek samorządu terytorialnego. Tematem konferencji było zaangażowanie  wyżej wymienionych podmiotów  w rozwój ekonomii społecznej, stosowanie klauzul społecznych w ramach zamówień publicznych. Ważnym tematem który wzbudził zainteresowanie był  temat współpracy jst z ngo oraz stosowanie klauzul społecznych. Okazuje się, że w tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia zarówno po stronie gmin jak i podmiotów ekonomii społecznej, które muszą poprzez podnoszenie wiedzy i doświadczenia stać się równymi partnerami. Największym powodzeniem cieszył się panel Pana Mariusza Andrukiewicza, który bazując na wieloletnim doświadczeniu pokazał jakie korzyści mogą mieć gminy z dobrze i sprawnie zarządzanych podmiotów ekonomii społecznej.
Konferencja była wstępem do rozwoju i dyskusji oraz podnoszenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Już dziś zapraszamy Państwa na szkolenia o których będziemy informować na www.dorzeczewisloka.pl.
czytaj więcej »
MIKROPOŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MIKROPOŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opublikowano: 2019-02-19

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle informuje o możliwościach otworzenia własnej działalności gospodarczej z pomocą środków finansowych w ramach projektu "Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAKAT

czytaj więcej »
BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Opublikowano: 2019-02-04

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów grup nieformalnych, którzy zainteresowani są utworzeniem stowarzyszenia,  fundacji, spółdzielni socjalnej, mieszkańców,  lokalnych liderów, społeczników a szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do korzystania z doradztwa.

Doradztwo realizowane będzie w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 w okresie od lutego do maja 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 98.
 
Szczegóły pod numerem telefonu: 13 46 70075 lub w biurze LGD.
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020