Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Impreza otwierająca Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej

Opublikowano: 2019-05-26

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza na oficjalne otwarcie Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej w najbliższą niedzielę 2.06.2019 od godziny 15.00. W programie przewidziano występy zespołów z Polski i Słowacji oraz atrakcje dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie zespół ZBÓJE. Zapraszamy.

Plakat

czytaj więcej »

Warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu współpracy

Opublikowano: 2019-05-25
W maju w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Gospodzie Karpackiej odbyły się warsztaty rękodzielnicze/artystyczne w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rękodzielnicy i lokalni artyści. Warsztaty prowadzili dla nas: Stowarzyszenie "Inicjatywa" z Zarszyna (pisanie ikon i koronkarstwo) oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej (warsztaty filcowania i krywulek). Potencjał jaki prezentują nasi artyści jest ogromny co widać na załączonych zdjęciach:)
czytaj więcej »

Realizacja szkoleń w ramach Ekonomii Społecznej

Opublikowano: 2019-05-02

W dobie zmieniających się przepisów prawnych i trudności w znalezieniu się w gąszczu interpretacji LGD „Dorzecze Wisłoka” zorganizowało szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy, pracowników i członków zarządu podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenia te dotyczyły: Prawa pracy w organizacjach pozarządowych, Rozliczania podatku dochodowego w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach pracy, Zarządzania zespołem es oraz Modelu współpracy ngo z jst. Szkolenia przeprowadzili najlepsi specjaliści w danych dziedzinach oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzenie organizacjami pozarządowymi oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniach.
Szkolenia zorganizowane zostały w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
czytaj więcej »

Szkolenia wyjazdowe – najlepszym sposobem na zdobywanie wiedzy

Opublikowano: 2019-04-30
W dniach 23-24.04.2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe do LGD „Cieszyńska Kraina”. Mieliśmy okazję poznać zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie prowadzącej informację turystyczną oraz przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację „Być Razem” . Przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, zarządzane przez doświadczoną kadrę i zatrudniające osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawne oraz mające trudności na cieszyńskim rynku pracy skutecznie prowadzi stolarnię, pralnię oraz „Bistro na Wałowej”. Dodatkowo mieliśmy możliwość zobaczyć Spółdzielnie socjalną OFKA prowadzącą pokoje dla gości na cieszyńskim zamku oraz warsztaty z różnych dziedzin i posłuchać jak wygląda zarządzanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej „Tup – Tup”. Doskonałym przykładem tego, że są szkoły i nauczyciele, którzy chętnie angażują się w pracę społeczną była wizyta w Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój S. P. nr 2 m. A. Mickiewicza w Wiśle "Nad Białką" . Wszystkim zaangażowanym w realizację wizyty, prowadzącym wykłady/prezentację bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli nam na rozwój własnych działalności, ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych oraz powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej. Sporej wiedzy zaczerpnęliśmy nawet podczas wieczoru integracyjnego podczas którego w kuluarach można było posłuchać jak funkcjonuje partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej i samorządu, w jaki sposób planuje się pozyskiwanie środków i realizację marzeń przy pomocy spółdzielni socjalnej i innych organizacji pozarządowych. Ważne jest abyśmy znaleźli czas na rozmowy, ciągle powracali do diagnozy i potrzeb naszego środowiska lokalnego i wspólnie planowali i wdrażali dobre projektu rozwijając tym samym nasz obszar.

 

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
czytaj więcej »
 Szkolenia dla III sektora

Szkolenia dla III sektora

Opublikowano: 2019-04-18

 Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych, pracowników i reprezentantów spółdzielni socjalnych, jst oraz innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach:

 
·         Szkolenie pt. „Zarządzanie zespołem es” – 29.04.2019r., godz. 13.00-18.00 w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 21
·         Szkolenie pt. „Model współpracy NGO z otoczeniem”- 30.04.2019r., godz. 9.00-14.00 w Remizie OSP w Bukowsku.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w biurze LGD lub pod nr tel. 134670075 lub e-mailowo: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 26.04.2019r. do godz. 15.30.
 
Szkolenia organizowane są w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020