Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Opublikowano: 2018-04-30

 W dniu 27.04.2018 r. o godz. 12.00 nastąpiło komisyjne otwarcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego - Remont pomieszczeń lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu w Łazach. W ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi ogłoszenia. W terminie 7 dni zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Transportowo- Budowlanym „Huta” Sp.J. z siedzibą w Odrzechowej, ul. Jana 67, 38-530 Odrzechowa

Data wpłynięcia oferty - 27.04.2018 r. cena 196 000,00 PLN brutto.
czytaj więcej »
NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POBYTU W ŁAZACH

NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POBYTU W ŁAZACH

Opublikowano: 2018-04-20

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie pn. "Dzienny Dom Pobytu w Łazach" ....SZCZEGÓŁY

czytaj więcej »
Informacja - godziny pracy biura w dniu 24.04.2018

Informacja - godziny pracy biura w dniu 24.04.2018

Opublikowano: 2018-04-20
Szanowni Państwo,
W związku z uczestnictwem pracowników biura LGD w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" uprzejmie informujemy, że w dniu 24.04.2018 biuro LGD "Dorzecze Wisoka" czynne będzie w godzinach 7.30-14.00. Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej »
Granty dla PES i grup nieformalnych

Granty dla PES i grup nieformalnych

Opublikowano: 2018-04-18

 Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór dla PES i grup nieformalnych do programu grantowego.

Nabór wniosków odbywać się będzie w dniach od 25.04.2018 r. do 11.05.2018r.w godzinach od 10.00 – 16.00
W ramach grantów PES oraz grupy nieformalne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 9 tysięcy zł na inicjatywy związane z rozwojem i promowaniem Ekonomii Społecznej.
Szczegółowe informacje dotyczące grantu dostępne są w Regulaminie Programu Grantowego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed składaniem Wniosku. ...INFORMACJA.
czytaj więcej »
Obowiązki beneficjenta PROW 2014-2020

Obowiązki beneficjenta PROW 2014-2020

Opublikowano: 2018-04-18

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl   ...
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020