Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu”

Opublikowano: 2018-05-29

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE  na świadczenie usługi przewozu osób do Dziennego Domu Pobytu w Łazach

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przewozu osób do Dziennego Domu Pobytu w Łazach

Opublikowano: 2018-05-29

Projekt realizowany w ramach realizowanego projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu” z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia wykładów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia wykładów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

Opublikowano: 2018-05-29

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia wykładów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę prowadzenia wykładów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w  Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.....

czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia zajęć usprawniających

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia zajęć usprawniających

Opublikowano: 2018-05-29

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia zajęć usprawniających

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę prowadzenia zajęć usprawniających uczestników projektu w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w  Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.......

czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych

Opublikowano: 2018-05-22
  ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę prowadzenia warsztatów artystycznych w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu w Łazach 51 A dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w terminie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r......
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020