Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Konsultacje ze społecznością lokalną - propozycja zmian kryteriów wyboru grantów

Konsultacje ze społecznością lokalną - propozycja zmian kryteriów wyboru grantów

Opublikowano: 2017-10-06
W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.10.2017 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.   W zamieszczonych poniżej dokumentach zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje.  
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – proponowane brzmienie - OTWÓRZ
 
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 19.10.2017 do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.
czytaj więcej »
Wspomnienia z Kresowej Osady

Wspomnienia z Kresowej Osady

Opublikowano: 2017-09-26

W dniach 21-22 września członkowie stowarzyszenia LGD ”Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin stowarzyszonych w LGD, instytucji kultury, przedsiębiorcy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura.

czytaj więcej »
Wolne miejsca na szkolenie

Wolne miejsca na szkolenie

Opublikowano: 2017-09-25
Szanowni Państwo, 
W związku z mającym sie odbyć w dniu 03.10.2017r. szkoleniem nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
czytaj więcej »
Zapraszamy na szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Zapraszamy na szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Opublikowano: 2017-09-20

 Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  organizuje szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej »
Karpacki Jarmark Kupiecki w Rymanowie Zdroju

Karpacki Jarmark Kupiecki w Rymanowie Zdroju

Opublikowano: 2017-09-18

W trzecią niedzielę września odbył się ostatni już Karpacki Jarmark Kupiecki zorganizowany w ramach projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisoka i Ondavy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W Rymanowie Zdroju – miejscu bogatym w tradycje jarmarków 17 września 2017 mimo deszczowej pogody odbył się Karpacki Jarmark Kupiecki...

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020