Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Opublikowano: 2019-01-18

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka” w dniu 16.01.2019 r. w Zarszynie przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:
  • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  • jakości wybieranych projektów,
  • adekwatności kryteriów,
  • zmian społeczno - gospodarczych,
  • przydatności wskaźników,
  • naborów dla beneficjentów.
W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka".

 
czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Opublikowano: 2019-01-16
W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców.
W ramach naboru nr 3/2018/G trzy złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do finansowania. Wszystkie wnioski mieszczą się w limitach środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listę operacji wybranych do finansowania.
 
czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ

Opublikowano: 2019-01-14
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na: „Obsługę księgową”.
 
 
 
 
 
czytaj więcej »

Przystąpienie do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Opublikowano: 2019-01-04

 Informujemy, że Zarząd LGD "Dorzecze Wisłoka" na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 podjął Uchwałę nr 1/1/18 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane do wprowadzenia zmiany będą dotyczyły głównie dostosowania zapisów Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do Wytycznych nr 6/4/2017 oraz aktualizacji LSR.                         

Jeśli macie Państwo swoje propozycje zmian - prosimy o kontakt z Biurem LGD. Aktualna treść LSR oraz Procedury oceny i wyboru operacji  znajduje się TUTAJ.
czytaj więcej »
ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY REALIZACJI LSR I DZIAŁALNOŚCI LGD

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY REALIZACJI LSR I DZIAŁALNOŚCI LGD

Opublikowano: 2019-01-03

 Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) prowadzonego przez LGD „Dorzecze Wisłoka”.  Warsztat  ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień  16 stycznia 2019 r., od godz. 10.00 do 15.00 w biurze LGD (ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn) ......
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020