Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Szkolenie z monitoringu i ewaluacji

Szkolenie z monitoringu i ewaluacji

Opublikowano: 2018-12-11

 7 grudnia w siedzibie LGD „Dorzecze Wisłoka” miało miejsce szkolenie pracowników biura i członków Rady z zakresu monitoringu i ewaluacji LSR. Pani Marzena Cieślak przybliżyła wszystkim zasady ewaluacji i monitoringu, podejście do ewaluacji procesu wdrażania. Tematem szkolenia były także wskaźniki, cel, zakres i przedmiot badania ewaluacyjnego. W kuluarach rozmawiano na temat zmian LSR, głównie lokalnych kryteriów wyboru i poziomu dofinansowania. Z nową wiedzą od początku roku rozpoczniemy ewaluację LSR celem sprawdzenia stanu realizacji wskaźników, budżetu i zmian jakie niesie za sobą wdrażanie LSR.

czytaj więcej »
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G

Opublikowano: 2018-11-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

czytaj więcej »
Wyjaśnienie do wniosku o rozliczenie grantu – Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez organ upoważniony.

Wyjaśnienie do wniosku o rozliczenie grantu – Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez organ upoważniony.

Opublikowano: 2018-11-12

W związku z licznymi zapytaniami Grantobiorców związanymi z obowiązkiem przedstawiania ww. załącznika wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu wyjaśniamy co następuje.....

czytaj więcej »
Szkolenie dla Grantobiorców

Szkolenie dla Grantobiorców

Opublikowano: 2018-11-09

W dniu 8 .11.2018 miało miejsce szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania grantów oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów. W szkoleniu wzięli udział gantobiorcy, z którymi Zarząd LGD podpisał umowy. Pracownicy Biura LGD „Dorzecze Wisłoka” omówili zasady przekazywania i rozliczania grantu oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą projektów grantowych. Przeprowadzili też instruktaż wypełniania wniosku rozliczeniowego i omówili sposób przygotowania sprawozdania.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020