Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2018-02-26

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2018/G przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresieProjektów grantowych zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

czytaj więcej »
 „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

„Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

Opublikowano: 2018-02-22

 W okresie od 01.03.2017 do 28.02.2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” realizowało mikroprojekt pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Projekt realizowany przy współudziale 2 partnerów: Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego oraz Združenie obcí pod hradom Čičva.

Celem projektu była: Poprawa atrakcyjności turystycznej Pogórza Karpackiego poprzez zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego i zbudowanie wspólnej oferty
turystycznej......
 
czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2018-02-21

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 1/2018/G przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Projektów grantowych zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 01.03.2018 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

czytaj więcej »
Plan finansowy we wniosku o powierzenie grantu

Plan finansowy we wniosku o powierzenie grantu

Opublikowano: 2018-02-05

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania tabeli nr. VI Plan Finansowy zadania informujemy , że ....

czytaj więcej »
Jak z sukcesem przygotować  projekt o grant?

Jak z sukcesem przygotować projekt o grant?

Opublikowano: 2018-01-23

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” na szkolenie z przygotowywania wniosku o powierzenie grantu w ramach naborów na Granty.....

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020