Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych

Opublikowano: 2018-04-13

 ZAPYTANIE OFERTOWE na  przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu w Łazach realizowane w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Opublikowano: 2018-04-11

Zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2018r., o godzinie 16.00 w Holelu Restauracji Jaś Wędrowniczek odbędzie się Walne Zebranie na które zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" SZCZEGÓŁY

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE W DZIENNYM DOMU POBYTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE W DZIENNYM DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-04-10
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. .. WIĘCEJ
czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POBYTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-04-10
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko opiekuna pełniącego funkcję kierownika „Dziennego Domu Pobytu” w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. WIĘCEJ
 
czytaj więcej »
Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Opublikowano: 2018-03-29

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzymy Państwu dni wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe
napełni Was spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania wszelkich trudności
i nadzieję by z ufnością patrzyć przyszłość
życzy Zarząd oraz pracownicy biura LGD „Dorzecze Wisłoka”
czytaj więcej »



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020