Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G

Opublikowano: 2018-11-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

czytaj więcej »
Wyjaśnienie do wniosku o rozliczenie grantu – Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez organ upoważniony.

Wyjaśnienie do wniosku o rozliczenie grantu – Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez organ upoważniony.

Opublikowano: 2018-11-12

W związku z licznymi zapytaniami Grantobiorców związanymi z obowiązkiem przedstawiania ww. załącznika wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu wyjaśniamy co następuje.....

czytaj więcej »
Szkolenie dla Grantobiorców

Szkolenie dla Grantobiorców

Opublikowano: 2018-11-09

W dniu 8 .11.2018 miało miejsce szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania grantów oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów. W szkoleniu wzięli udział gantobiorcy, z którymi Zarząd LGD podpisał umowy. Pracownicy Biura LGD „Dorzecze Wisłoka” omówili zasady przekazywania i rozliczania grantu oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą projektów grantowych. Przeprowadzili też instruktaż wypełniania wniosku rozliczeniowego i omówili sposób przygotowania sprawozdania.

czytaj więcej »
Podpisanie umów z grantobiorcami

Podpisanie umów z grantobiorcami

Opublikowano: 2018-10-30
W dniu 29.10.2018 r. na Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” odbyło się podpisanie pierwszych umów przez Grantobiorców, którzy aplikowali o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymało 12 podmiotów w tym 10 organizacji pozarządowych i 2 osoby fizyczne. Pierwsze umowy realizowane będą w ramach 2 projektów grantowych pt.:
1.Ochrona i promocja dziedzictwa i tradycji obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”
2.Budowa, przebudowa oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD "Dorzecze Wisłoka"
Zadania dotyczyć będą modernizacji wieży ciśnień, wyposażenia świetlicy w sprzęt sportowy i muzyczny, budowy elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej, organizacji imprez i innych wydarzeń mających wpływ na rozwój infrastruktury i zachowanie dziedzictwa i tradycji obzaru LGD.
Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń i inwestycji! Naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020