Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 1/2018

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 1/2018

Opublikowano: 2018-10-15
W dniu 09 października 2018 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziła ocenę wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
W ramach naboru nr 1/2018 „Rozwijanie działalności gospodarczej”  dwa złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Jeden wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listę operacji wybranych do finansowania.

 

czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru wniosków - Rozwijanie działalności gospodarczej

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru wniosków - Rozwijanie działalności gospodarczej

Opublikowano: 2018-10-03
Informujemy, że w ramach naboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD “Dorzecze Wisłoka” wpłynęło 2 wnioski o przyznanie pomocy. W dniu 9 października 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków. Program posiedzenia załączamy poniżej.
czytaj więcej »
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej

Opublikowano: 2018-09-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej w dniu 25.09.2018 r. w sali szkoleniowej LGD "Dorzecze Wisłoka" o godz. 13.00, Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
czytaj więcej »
Sprzątanie pogranicza polsko - słowackiego

Sprzątanie pogranicza polsko - słowackiego

Opublikowano: 2018-09-17

W dniach 19-20-21.09.2018 r. odbędzie się WIELKIE SPRZĄTANIE pogranicza polsko – słowackiego. Do udziału w akcji będącej częścią jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania Świata zostały zaproszone szkoły z 6 przygranicznych gmin. Dzięki wsparciu gmin (Zakładów Gospodarki Komunalnej)  śmieci zamiast w rowach, na stadionach czy na szlakach zostaną zawiezione na wysypiska śmieci. Biuro stowarzyszenia zapewni rękawice, worki oraz słodycze na zakończenie akcji. Wszystkich mieszkańców pogranicza również zapraszamy do udziału w akcji.

czytaj więcej »
Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego- planowane działania

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego- planowane działania

Opublikowano: 2018-09-14
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” od maja 2018 r. realizuje projekt pn. „Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 którego głównym celem jest Wzrost atrakcyjności turystycznej polsko – słowackiego Pogórza Karpackiego poprzez rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w duchu zrównoważonego rozwoju.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:...
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020