Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G

Opublikowano: 2018-01-22

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czytaj więcej »
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2018/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2018/G

Opublikowano: 2018-01-22

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

czytaj więcej »
 ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Opublikowano: 2018-01-17

 Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) prowadzonego przez LGD „Dorzecze Wisłoka”.  Warsztat  ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień  30 stycznia 2018 r., od godz. 10.00 do 15.00 w biurze LGD (ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn) podejmiemy dyskusję w oparciu o...
czytaj więcej »
Pierwszy Dzienny Dom Pobytu na obszarze LGD

Pierwszy Dzienny Dom Pobytu na obszarze LGD "Dorzecze Wisłoka"

Opublikowano: 2018-01-09
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” w dniu 29.12.2017 r. podpisał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie  umowę  nr RPPK.08.03.00-18-0112/17-00 na realizację projektu pn. Dzienny Dom Pobytu  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany będzie od 02.04.2018 do 31.12.2020 r.. Na potrzeby Dziennego Domu Pobytu zostanie zaadoptowany budynek dawnej szkoły w miejscowości Łazy koło Rymanowa.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 15 osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi z terenu gminy Rymanów, Besko, Bukowsko i Zarszyn poprzez zapewnienie funkcjonowania DDP w okresie 04.2018 – 12.2020 roku.
Do projektu pn.: Dzienny Dom Pobytu  zapraszamy mieszkańców  gminy Rymanów, Besko, Bukowsko i Zarszyn, którzy ukończyli 60 lat i wymagają wsparcia ze względu na niesamodzielność, podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność,itp.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”.
Biuro Projektu znajduje się w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, tel. 13 46 700 75, e-mail: dorzeczewisloka@op.pl.
czytaj więcej »
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2017 roku

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2017 roku

Opublikowano: 2018-01-08

 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartą w dniu 23 maja 2016 r. nr umowy 00028-6933-UM0910014/15

 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2017 ROKU

   

Wynagrodzenia dla pracowników
104 934,06
Prowadzenie biura
16 671,69
Szkolenia dla pracowników
1 353,00
Aktywizacja prowadzona przez LGD
4 632,93
SUMA
127 591,68
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020