Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Obowiązki beneficjenta PROW 2014-2020

Obowiązki beneficjenta PROW 2014-2020

Opublikowano: 2018-04-18

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl   ...
czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych

Opublikowano: 2018-04-13

 ZAPYTANIE OFERTOWE na  przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu w Łazach realizowane w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Opublikowano: 2018-04-11

Zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2018r., o godzinie 16.00 w Holelu Restauracji Jaś Wędrowniczek odbędzie się Walne Zebranie na które zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" SZCZEGÓŁY

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE W DZIENNYM DOMU POBYTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE W DZIENNYM DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-04-10
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. .. WIĘCEJ
czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POBYTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-04-10
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko opiekuna pełniącego funkcję kierownika „Dziennego Domu Pobytu” w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. WIĘCEJ
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020