Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Stan wdrażania LSR

Stan wdrażania LSR

Opublikowano: 2018-08-09
Stan Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 LGD „Dorzecze Wisłoka” jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zespół monitorujący zdiagnozował narastający postęp we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć na obszarze objętym LSR w okresie od 26.05.2016 do 30.06.2018 r. W oparciu o dane z monitoringu postępu rzeczowego i finansowego w zakresie realizacji założonych wskaźników produktu należy stwierdzić, że strategia jest  realizowana zgodnie z przyjętym planem działania, planem szkoleń, planem komunikacji oraz harmonogramem ogłaszanych naborów wniosków.
czytaj więcej »
Warsztaty z pisania biznesplanów dla podejmujących działalność gospodarczą

Warsztaty z pisania biznesplanów dla podejmujących działalność gospodarczą

Opublikowano: 2018-08-08

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza osoby zamierzajace podjąć działalnosć gospodarczą na Warsztaty z pisania biznesplanów dla podejmujących działalność gospodarczą,  które odbędą się w dniu 23.08.2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00 w Rymanowie - Hotel**Restauracja Jaś Wędrowniczek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 13 46 700 75, lub mailowo na adres: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 17.08.2018r do godziny 15.00. Liczba miejsc ograniczona.

PLAKAT

czytaj więcej »
Szkolenie nt. WARUNKÓW I SPOSOBÓW REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW,

Szkolenie nt. WARUNKÓW I SPOSOBÓW REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW,

Opublikowano: 2018-08-08

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza osoby podejmujące i rozwijające działalność gospodarczą na szkolenie nt. WARUNKÓW I SPOSOBÓW REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW,  które odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. w godzinach 14.00 – 17.00 w Rymanowie - Hotel**Restauracja Jaś Wędrowniczek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 13 46 700 75, lub mailowo na adres: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 17.08.2018r do godziny 15.00. Liczba miejsc ograniczona.

PLAKAT

czytaj więcej »
Szkolenie pn. Warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów grantowych

Szkolenie pn. Warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów grantowych

Opublikowano: 2018-08-07

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza pracowników i członków organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD „Dorzecze Wisłoka”, pracowników JST oraz  pracowników ośrodków kultury, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 22.08.2018 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Rymanowie - Hotel**Restauracja Jaś Wędrowniczek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 13 46 700 75, lub mailowo na adres: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 17.08.2018r do godziny 15.00. Liczba miejsc ograniczona.

PLAKAT

czytaj więcej »
Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego

Opublikowano: 2018-08-07

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” od maja 2018 r. realizuje projekt pn. „Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 którego głównym celem jest Wzrost atrakcyjności turystycznej polsko – słowackiego Pogórza Karpackiego poprzez rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w duchu zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- Utworzenie Karpackiego CentrumDziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego, w tym modernizacja alejek, zakup gokardów, remont wiaty przyrodniczej, budowa przystanków przyrodniczych i ambon myśliwskich oraz średniowiecznych narzędzi, zakup tablic edukacyjnych

- Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z pogranicza polsko – słowackiego, organizacja festiwalu oraz akcji sprzątania pogranicza.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020