Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Szkolenia wyjazdowe – najlepszym sposobem na zdobywanie wiedzy

Opublikowano: 2019-04-30
W dniach 23-24.04.2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe do LGD „Cieszyńska Kraina”. Mieliśmy okazję poznać zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie prowadzącej informację turystyczną oraz przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację „Być Razem” . Przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, zarządzane przez doświadczoną kadrę i zatrudniające osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawne oraz mające trudności na cieszyńskim rynku pracy skutecznie prowadzi stolarnię, pralnię oraz „Bistro na Wałowej”. Dodatkowo mieliśmy możliwość zobaczyć Spółdzielnie socjalną OFKA prowadzącą pokoje dla gości na cieszyńskim zamku oraz warsztaty z różnych dziedzin i posłuchać jak wygląda zarządzanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej „Tup – Tup”. Doskonałym przykładem tego, że są szkoły i nauczyciele, którzy chętnie angażują się w pracę społeczną była wizyta w Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój S. P. nr 2 m. A. Mickiewicza w Wiśle "Nad Białką" . Wszystkim zaangażowanym w realizację wizyty, prowadzącym wykłady/prezentację bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli nam na rozwój własnych działalności, ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych oraz powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej. Sporej wiedzy zaczerpnęliśmy nawet podczas wieczoru integracyjnego podczas którego w kuluarach można było posłuchać jak funkcjonuje partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej i samorządu, w jaki sposób planuje się pozyskiwanie środków i realizację marzeń przy pomocy spółdzielni socjalnej i innych organizacji pozarządowych. Ważne jest abyśmy znaleźli czas na rozmowy, ciągle powracali do diagnozy i potrzeb naszego środowiska lokalnego i wspólnie planowali i wdrażali dobre projektu rozwijając tym samym nasz obszar.

 

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
czytaj więcej »
 Szkolenia dla III sektora

Szkolenia dla III sektora

Opublikowano: 2019-04-18

 Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych, pracowników i reprezentantów spółdzielni socjalnych, jst oraz innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach:

 
·         Szkolenie pt. „Zarządzanie zespołem es” – 29.04.2019r., godz. 13.00-18.00 w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 21
·         Szkolenie pt. „Model współpracy NGO z otoczeniem”- 30.04.2019r., godz. 9.00-14.00 w Remizie OSP w Bukowsku.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w biurze LGD lub pod nr tel. 134670075 lub e-mailowo: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 26.04.2019r. do godz. 15.30.
 
Szkolenia organizowane są w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”.
czytaj więcej »
Serdeczne Życzenia Wielkanocne

Serdeczne Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 2019-04-17

Życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy

pełnych wiary nadziei i miłości,

pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznej święconki w gronie najbliższych

życzy 

Zarząd oraz pracownicy biura LGD „Dorzecze Wisłoka”

 

czytaj więcej »
Bezpłatne szkolenia dla III sektora

Bezpłatne szkolenia dla III sektora

Opublikowano: 2019-03-22
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych, pracowników i reprezentantów spółdzielni socjalnych, jst oraz innych podmiotów ekonomii społecznej  z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 21, w następujących tematach i terminach:
·  Szkolenie pn. Prawo pracy w organizacjach pozarządowych – 27.03.2019 r, godz. 9.00-15.00
·  Szkolenie pn. Rozliczanie podatku dochodowego w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach pracy- 28.03.2019r., godz. 9.00-15.00
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w biurze LGD lub pod nr tel. 134670075 lub e-mailowo: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 26.03.2019r. do godz. 15.30.
 
Szkolenia organizowane są w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
czytaj więcej »
Konferencja

Konferencja "Ekonomia społeczna - łamiemy stereotypy"

Opublikowano: 2019-03-08
Konferencją "Ekonomia społeczna - łamiemy stereotypy" rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” i Stowarzyszenie LGD  „Cieszyńska Kraina”. W konferencji uczestniczyło 50 osób, w tym przedstawiciele ngo, spółdzielni socjalnych i jednostek samorządu terytorialnego. Tematem konferencji było zaangażowanie  wyżej wymienionych podmiotów  w rozwój ekonomii społecznej, stosowanie klauzul społecznych w ramach zamówień publicznych. Ważnym tematem który wzbudził zainteresowanie był  temat współpracy jst z ngo oraz stosowanie klauzul społecznych. Okazuje się, że w tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia zarówno po stronie gmin jak i podmiotów ekonomii społecznej, które muszą poprzez podnoszenie wiedzy i doświadczenia stać się równymi partnerami. Największym powodzeniem cieszył się panel Pana Mariusza Andrukiewicza, który bazując na wieloletnim doświadczeniu pokazał jakie korzyści mogą mieć gminy z dobrze i sprawnie zarządzanych podmiotów ekonomii społecznej.
Konferencja była wstępem do rozwoju i dyskusji oraz podnoszenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Już dziś zapraszamy Państwa na szkolenia o których będziemy informować na www.dorzeczewisloka.pl.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020