Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Podpisanie umów na realizację grantów w ramach rozwoju infrastruktury i promocji obszaru

Opublikowano: 2020-10-17

Dzięki umowie nr 01358-6935-UM0922226/20 zawartej  w dniu 08.10.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, a Zarządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Zarząd Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" 16 października 2020 r. podpisał umowy z Grantobiorcami na realizację zadań złożonych w ramach projektu grantowego


W ramach operacji realizowane będą następujące zadania na obszarze LGD:
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Besko
- Budowa wiaty turystycznej na potrzeby turystów oraz organizacji imprez i kiermaszów
- Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka,
- Eko zakątek w Zboiskach
- Budowa placu zabaw w miejscowości Pielnia
- Budowa siłowni w miejscowości Pielnia
Dzięki pomysłom, złożonym wnioskom i zaangażowaniu mieszkańców wsi i organizacji pozarządowych powstaną miejsca wypoczynku i rekreacji oraz wydane zostaną publikacje promujące obszar Dorzecza Wisłoka. Wszystkim Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji zadań.
czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 3/2020/G

Opublikowano: 2020-10-16
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
czytaj więcej »

Zapraszamy na warsztaty pn. WYKORZYSTANIE ZIÓŁ W TRADYCYJNEJ KUCHNI KARPACKIEJ

Opublikowano: 2020-10-13

 Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza na warsztaty 

WYKORZYSTANIE ZIÓŁ W TRADYCYJNEJ KUCHNI KARPACKIEJ
 
19 październik 2020, godz. 8.00-16.00
 Restauracja Gospoda Karpacka w Zarszynie
 
Szczegóły na plakacie - PLAKAT
 
 
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na adaptacje poddasza budynku Gospody Karpackiej w Zarszynie

Opublikowano: 2020-10-07
Zapytanie ofertowe na adaptację poddasza budynku Gospody Karpackiej w Zarszynie 
gmina Zarszyn na działce o numerze ew. 991/2
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Bajkowa Kraina Kultury realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2020
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020