Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Opublikowano: 2017-08-01

Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  organizuje szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej......

czytaj więcej »
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Opublikowano: 2017-07-31

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartą w dniu 23 maja 2016r. nr umowy 00028-6933-UM0910014/15  ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2016 ROKU

Wynagrodzenia dla pracowników

65 429,35

Prowadzenie biura

10 274,41

Szkolenia dla pracowników

834,61

Aktywizacja prowadzona przez LGD

5 360,41

SUMA

81 898,78

czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Opublikowano: 2017-07-07

W dniu 4 lipca 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR....

czytaj więcej »
Jarmark Świętojański nad Wisłokiem

Jarmark Świętojański nad Wisłokiem

Opublikowano: 2017-06-28

 23 czerwca w wigilię Jana w Besku późnym popołudniem odbył się Jarmark Świętojański nad Wisłokiem zorganizowany w ramach projektu pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” . Wszystkich przybyłych na jarmark przywitał Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban, Prezes stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” Bogumiła Bętkowska oraz Prezes stowarzyszenia Miłośników Ziemi Beskiej Wojciech Schmidt.

 

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020