Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Opublikowano: 2018-03-29

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzymy Państwu dni wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe
napełni Was spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania wszelkich trudności
i nadzieję by z ufnością patrzyć przyszłość
życzy Zarząd oraz pracownicy biura LGD „Dorzecze Wisłoka”
czytaj więcej »
Rozpatrzenie odwołań grantobiorców

Rozpatrzenie odwołań grantobiorców

Opublikowano: 2018-03-28

W dniu 23 marca br. w siedzibie LGD „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań od oceny Rady wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejw ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. O wynikach wyboru grantobiorcy powiadomieni zostaną listownie......

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE NR 1/2018 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

Opublikowano: 2018-03-20
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko asystenta koordynatora projektu „Dzienny Dom Pobytu” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. ........
czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” w sprawie rozpatrzenia odwołań

Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” w sprawie rozpatrzenia odwołań

Opublikowano: 2018-03-20
W związku z otrzymanymi protestami od decyzji Rady uprzejmie informujemy, iż ponowne posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” odbędzie się 23.03.2018 r. o godzinie 15.00 w siedzibie LGD w Zarszynie przy ulicy Bieszczadzkiej 98. O wynikach wyboru wnioskodawcy powiadomieni zostaną listownie.
czytaj więcej »
WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 1/2018/G

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 1/2018/G

Opublikowano: 2018-03-14
W dniu 7 marca 2018 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 1/2018/G złożonych zostało 6 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym oraz trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania mieszczą się w limitach środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020