Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Opublikowano: 2017-07-31

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartą w dniu 23 maja 2016r. nr umowy 00028-6933-UM0910014/15  ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2016 ROKU

Wynagrodzenia dla pracowników

65 429,35

Prowadzenie biura

10 274,41

Szkolenia dla pracowników

834,61

Aktywizacja prowadzona przez LGD

5 360,41

SUMA

81 898,78

czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Opublikowano: 2017-07-07

W dniu 4 lipca 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR....

czytaj więcej »
Jarmark Świętojański nad Wisłokiem

Jarmark Świętojański nad Wisłokiem

Opublikowano: 2017-06-28

 23 czerwca w wigilię Jana w Besku późnym popołudniem odbył się Jarmark Świętojański nad Wisłokiem zorganizowany w ramach projektu pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” . Wszystkich przybyłych na jarmark przywitał Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban, Prezes stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” Bogumiła Bętkowska oraz Prezes stowarzyszenia Miłośników Ziemi Beskiej Wojciech Schmidt.

 

czytaj więcej »
Karpacki Jarmark Kupiecki w Jaćmierzu

Karpacki Jarmark Kupiecki w Jaćmierzu

Opublikowano: 2017-06-28

 W niedzielę 25.06.2017 r. przenieśliśmy się w złoty wiek za sprawą Karpackiego Jarmarku Kupieckiego zorganizowanego na Jaćmierskim rynku w ramach projektu pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” .

Przybyłych gości powitała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jaćmierza, która wraz z grupą mażoretek przemaszerowała spod budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na Jaćmierski Rynek. Ze sceny przybyłych gości przywitała Pani Maria Konieczna Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Miłośników Ziemi Jaćmiersko - Bażanowskiej.  Kilka słów o projekcie przekazała Pani Bogumiła Bętkowska - Prezes Stowarzyszenia „Dorzecze Wisłoka” i Pan Daniel Lorenc - Prezes Stowarzyszenia pod Zamkiem Čičva na Słowacji.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020