Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Kontynuacja zajęć ogólnorozwojowych w ramach projektu

Kontynuacja zajęć ogólnorozwojowych w ramach projektu "Fabryka Rozwoju Osobistego"

Opublikowano: 2017-10-07

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy kontynuację zajęć sportowych, nauki jazdy konnej i nauki pływania. Zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach projektu "Fabryka rozwoju osobistego" przebiegają zgodnie z planem. Dzieci ćwiczą, pływają i jeżdżą konno rozwijając swoją sprawność fizyczną i wspomagając prawidłowy rozwój. Rodzice dzięki budowaniu świadomości, że aktywność i ruch są bardzo ważne w rozwoju dzieci przyprowadzają swoje pociechy na zajęcia i sami nierzadko biorą w nich udział.

czytaj więcej »
Konsultacje ze społecznością lokalną - propozycja zmian kryteriów wyboru grantów

Konsultacje ze społecznością lokalną - propozycja zmian kryteriów wyboru grantów

Opublikowano: 2017-10-06
W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.10.2017 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.   W zamieszczonych poniżej dokumentach zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje.  
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – proponowana zmiana - OTWÓRZ
 
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 19.10.2017 do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.
czytaj więcej »
Wspomnienia z Kresowej Osady

Wspomnienia z Kresowej Osady

Opublikowano: 2017-09-26

W dniach 21-22 września członkowie stowarzyszenia LGD ”Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin stowarzyszonych w LGD, instytucji kultury, przedsiębiorcy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura.

czytaj więcej »
Karpacki Jarmark Kupiecki w Rymanowie Zdroju

Karpacki Jarmark Kupiecki w Rymanowie Zdroju

Opublikowano: 2017-09-18

W trzecią niedzielę września odbył się ostatni już Karpacki Jarmark Kupiecki zorganizowany w ramach projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisoka i Ondavy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W Rymanowie Zdroju – miejscu bogatym w tradycje jarmarków 17 września 2017 mimo deszczowej pogody odbył się Karpacki Jarmark Kupiecki...

czytaj więcej »
ZAPRASZAMY NA KARPACKI JARMARK KUPIECKI W RYMANOWIE ZDROJU

ZAPRASZAMY NA KARPACKI JARMARK KUPIECKI W RYMANOWIE ZDROJU

Opublikowano: 2017-09-11

17 września 2017 r. (niedziela) w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbędzie się impreza pod nazwą "Karpacki Jarmark Kupiecki". Od godziny 14:00 na zdrojowej scenie prezentować się będą zespoły folklorystyczne z Polski i Słowacji. Występom artystycznym towarzyszyć będą warsztaty rękodzieła, stoiska regionalne oraz atrakcje dla dzieci. Będzie można zobaczyć także teatr uliczny w wykonaniu szczudlarzy z Grupy Figaro. Szczegóły znajdziecie Państwo na dołączonym plakacie. Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020