Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Podpisanie umów na realizację grantów w ramach zachowania dziedzictwa i promocji obszaru

Opublikowano: 2020-10-06

 Zarząd Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" 1 października 2020 r. podpisał umowy z Grantobiorcami na realizację zadań złożonych w ramach projektu grantowego "Wykonanie robót budowlanych dla zachowania dziedzictwa oraz organizacji wydarzeń kulturalnych dla promocji obszaru" dofinansowanego na podstawie umowy nr 013330-6935-UM0922225/20 podpisanej z Zarządem Województwa Podkarpackiego w dniu 23.09.2020 na kwotę 93 100,00 zł.
W ramach operacji realizowane będą następujące zadania na obszarze LGD:
- Historia i przyszłość orkiestr strażackich w dzisiejszej perspektywie
- Budowa kapliczki - "Przystanku Ekumenicznego"
- Remont połączony z modernizacją świątyni jako czynnik rozwoju i pobudzenia ducha tradycji w lokalnej społeczności
- Organizacja warsztatów i imprezy promujących obszar LGD "Dorzecze Wisłoka" oraz wydanie publikacji. Wszystkim Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji zadań

czytaj więcej »

Film promocyjny -konkurs AgroLiga 2020

Opublikowano: 2020-10-06

Film promocyjny opracowany w związku z realizacją operacji pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie  AgroLiga 2020etap wojewódzki   https://youtu.be/skMdxoC48AY.

czytaj więcej »

Warsztaty zduńskie w ramach projektu Koliby Karpackie

Opublikowano: 2020-09-30

 W dniach 28-29 września 2020 odbyły się w Karpackim Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego w Odrzechowej warsztaty zduńskie z udziałem uczestników Partnera ze Słowacji. Uczestnicy oprócz zapoznania się z materiałami i narzędziami zduńskimi wykonali solidną pracę podczas budowy pieca.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, którego partnerem jest Obec Fulianka.
Teren KCDPK w wyniku realizacji projektów jest miejscem budowy gdyż oprócz projektu dofinansowanego z PLSK w ramach którego budujemy Kolibę Karpacką i piec grilowy realizujemy również projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego nastąpi wymiana ogrodzenia, budowa obiektu sanitarno - gospodarczego.
 
czytaj więcej »

Kolejny sukces stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka"!!!

Opublikowano: 2020-09-30
Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że dnia 24.08.2020 podpisaliśmy umowę na realizację projektu Bajkowa Kraina Kultury w ramach którego z Programu Infrastruktura Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% na realizację następujących zadań: opracowanie dokumentacji technicznej Chaty Baby Jagi, adaptacja poddasza Gospody Karpackiej w Zarszynie, budowa zaplecza sanitarno - gospodarczego, montaż monitoringu, wyposażenie pracowni warsztatowych, wymiana ogrodzenia w Karpackim Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo - Kulturowego w Odrzechowej. Jeśli nic nie pokrzyżuje nam planów to od maja 2021 r. będziemy się cieszyć organizacją zajęć edukacyjnych i kulturalnych w nowych warunkach infrastrukturalnych:))) Otrzymane dofinansowane opiewa na kwotę 320 000,00 zł
czytaj więcej »

Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki.

Opublikowano: 2020-09-24
Tytuł operacji: Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki.
 
Partner wiodący: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale
 
Dodatkowi partnerzy KSOW: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacka Izba Rolnicza , Zakład  Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020