Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

17 miejsce na liście projektów wybranych

17 miejsce na liście projektów wybranych

Opublikowano: 2017-02-15

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy” złożony przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Združenie obcí pod hradom Čičva i Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego został wybrany do dofinansowania plasując się na 17 miejscu na liście rankingowej.  

czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 15.02.1017

Opublikowano: 2017-02-07

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 2/2016, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 15.02.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

 

czytaj więcej »
Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informacja o zakończonych naborach wniosków

Opublikowano: 2017-01-31

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

§  1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

§  2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

§  3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2017-01-30

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 1/2016, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 06.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

czytaj więcej »
Nabór do II Edycji projektu „BIZNES INICJATOR”

Nabór do II Edycji projektu „BIZNES INICJATOR”

Opublikowano: 2017-01-19

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do  II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, niepełnosprawni..............

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020