Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Stan realizacji LSR na koniec lipca 2017 r.

Stan realizacji LSR na koniec lipca 2017 r.

Opublikowano: 2017-08-24

Do końca lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziło 4 nabory wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwsze (końcem grudnia 2016 r.) ruszyły konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże a liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła zaplanowaną na te nabory alokację środków.

czytaj więcej »
Weekendowy wyjazd na Słowację w ramach realizowanego projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

Weekendowy wyjazd na Słowację w ramach realizowanego projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

Opublikowano: 2017-08-21

W miniony weekend sierpnia członkowie stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w dwudniowym wyjeździe na Słowację. Celem wycieczki było poznanie wartości kulturowych  i przyrodniczych po drugiej stronie granicy oraz  integracja polsko – słowacka w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Dorzeczach Wisłoka i Ondavy”.

 

 

czytaj więcej »

Stan wdrażania LSR

Opublikowano: 2017-08-09
Stan Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 LGD „Dorzecze Wisłoka” jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zespół monitorujący zdiagnozował narastający postęp we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć na obszarze objętym LSR w okresie od 26.05.2016 do 30.06.2018 r. W oparciu o dane z monitoringu postępu rzeczowego i finansowego w zakresie realizacji założonych wskaźników produktu należy stwierdzić, że strategia jest  realizowana zgodnie z przyjętym planem działania, planem szkoleń, planem komunikacji oraz harmonogramem ogłaszanych naborów wniosków....
czytaj więcej »
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” rozpoczęło realizację projektu „Współpraca sukcesem partnerstwa”

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” rozpoczęło realizację projektu „Współpraca sukcesem partnerstwa”

Opublikowano: 2017-08-08

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”  rozpoczęło realizację projektu „Współpraca sukcesem partnerstwa”  dofinansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze województwa podkarpackiego o charakterze rozwojowym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania robocze oraz wyjazd studyjny do LGD „Ziemi Lubaczowskiej”. Wymiana doświadczeń pozwoli na podsumowanie dotychczasowej współpracy partnerów stowarzyszenia w zakresie rozwoju turystyki na obszarze LGD oraz podjęcie nowych inicjatyw mających na celu rozwój turystyczny obszaru.

 

czytaj więcej »
Półkolonie dla uczestników projektu

Półkolonie dla uczestników projektu

Opublikowano: 2017-08-07

Upragnione i wyczekiwane, gorące i słoneczne, to…… oczywiście wakacje. Wakacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się od rzeczywistości, odpocząć od nauki, odrabiania lekcji. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu „Fabryka Rozwoju Osobistego” była organizacja w okresie wakacyjnym letnich półkolonii dla uczestników projektu. Cztery grupy dzieci w okresie od 10.07 do 04.08.2017 r. uczestniczyły w pięciodniowych półkoloniach, które realizowane były w Odrzechowej, Rymanowie, Besku i Mymoniu. Pieczę nad dziećmi sprawowali rodzice, opiekunowie oraz pedagodzy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku i animacji czasu wolnego.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020