Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2017-03-10

 W związku z otrzymanymi protestami od decyzji Rady uprzejmie informujemy, iż ponowne posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”  odbędzie się 16 marca 2017 r. o godzinie 19.00 w siedzibie LGD przy ulicy Bieszczadzkiej 98. O wynikach wyboru wnioskodawcy powiadomieni zostaną listownie.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: 2017-03-09

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"  serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 16.03.2016 r. (czwartek), o godzinie 17.00 w siedzibie LGD w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 98.

Porządek zebrania

czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

Opublikowano: 2017-03-01

W dniu 24 lutego 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W ramach naboru nr 1/2017 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Pięć wniosków nie mieści się w chwili przekazania dokumentacji do SW w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

czytaj więcej »
17 miejsce na liście projektów wybranych

17 miejsce na liście projektów wybranych

Opublikowano: 2017-02-15

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy” złożony przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Združenie obcí pod hradom Čičva i Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego został wybrany do dofinansowania plasując się na 17 miejscu na liście rankingowej.  

czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 15.02.1017

Opublikowano: 2017-02-07

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 2/2016, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 15.02.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

 

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020