Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Wolne miejsca - bezpłatne szkolenie

Wolne miejsca - bezpłatne szkolenie

Opublikowano: 2017-08-07
Szanowni Państwo, 
W związku z mającym sie odbyć w dniu 08.08.2017r. szkoleniem nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
czytaj więcej »
Szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Opublikowano: 2017-08-01

Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  organizuje szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej......

czytaj więcej »
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych 2016 r.

Opublikowano: 2017-07-31

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartą w dniu 23 maja 2016r. nr umowy 00028-6933-UM0910014/15  ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2016 ROKU

Wynagrodzenia dla pracowników

65 429,35

Prowadzenie biura

10 274,41

Szkolenia dla pracowników

834,61

Aktywizacja prowadzona przez LGD

5 360,41

SUMA

81 898,78

czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Opublikowano: 2017-07-07

W dniu 4 lipca 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR....

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020