Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowano: 2016-07-18

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW RADY ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE WISŁOKA”

czytaj więcej »
NIE ŚMIEĆ – ZABIERZ ŚMIECI ZE SOBĄ

NIE ŚMIEĆ – ZABIERZ ŚMIECI ZE SOBĄ

Opublikowano: 2016-07-11

Rzeki, lasy, jeziora to najczęściej odwiedzane latem miejsca w Beskidzie Niskim. Turyści, mieszkańcy wypoczywający na łonie natury bardzo często zostawiają w miejscach wypoczynku butelki, puszki, papiery i inne opakowania. Ten bałagan zanieczyszcza nie tylko środowisko ale szkodzi innym wypoczywającym latem turystom.

Dlatego z inicjatywy Fundacji „Jaś Wędrowniczek” w poniedziałek i czwartek odbyło się sprzątanie najczęściej odwiedzanych w okresie letnim miejsc wypoczynku na obszarze Dorzecze Wisłoka. Pracownicy stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”, wolontariusze Fundacji „Jaś Wędrowniczek” oraz Woprowcy w poniedziałek zbierali śmieci na Woprówce w Sieniawie a w czwartek wzdłuż rzeki Wisłok w Rudawce Rymanowskiej.  Łącznie zebrano ok. 36 worów śmieci. Celem akcji było promowanie nie śmiecenia oraz inicjowanie działań dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko.

Nasz apel do wszystkich turystów i mieszkańców wypoczywających na terenie Dorzecza Wisłoka:
Pamiętaj! Poruszając się po stawach lub lasach,  wzdłuż rzek, przebywając na łonie przyrody pamiętaj, że jesteś tu gościem, uszanuj przyrodę i jej prawa. Dbaj o czystość. Zostaw odwiedzane miejsca w takim stanie jakbyś chciał je zastać. Nie śmieć i zabierz swoje śmieci  ze sobą.

czytaj więcej »
50-lecie osadnictwa w Woli Piotrowej

50-lecie osadnictwa w Woli Piotrowej

Opublikowano: 2016-06-27

W minioną niedzielę (26.06.2016) LGD wzięło udział w obchodach 50-lecia osadnictwa w Woli Piotrowej oraz Ekologicznym Pikniku Zdrowia - imprezie organizowanej przez Fundację Latarnia oraz Radę Sołectwa Wola Piotrowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Radny Powiatu Sanockiego - Robert Pieszczoch,Wójt Gminy Bukowsko - Piotr Błażejowski.Serdecznie dziękujemy Sołtysowi Woli Piotrowej i Przewodniczącemu Rady Gminy Bukowsko - Panu Janowi Hołomkowi za zaproszenie do udziału w wydarzeniu oraz serdecznie przyjęcie.

czytaj więcej »
ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DORZECZE WISŁOKA" w dniu 20.06.2016

Opublikowano: 2016-06-10

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka". Porządek obrad oraz dokumenty w załączeniu.

czytaj więcej »
Umowa na realizację LSR podpisana

Umowa na realizację LSR podpisana

Opublikowano: 2016-05-25

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” prezes Bogumiła Bętkowska i dwóch wiceprezesów: Tadeusz Szałankiewicz i Tadeusz Gliściak podpisali umowę o Warunkach i Sposobie Realizacji LSR finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Umowa opiewa na kwotę 4 496 079,92 mln. zł. Dzięki podpisanej umowie w latach 2014 – 2020  w ramach konkursów będziemy mogli udzielać wsparcia m.in.: przedsiębiorcom, JST czy organizacjom pozarządowym z terenu LGD. Środki te będą wydatkowane zgodnie z zawartymi w LSR celami. Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w II półroczu 2016 r.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020