Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA SPOTKANIE.

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA SPOTKANIE.

Opublikowano: 2016-11-15

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą na otwarte spotkanie informacyjno -konsultacyjne, które odbędzie się 26 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Domu Ludowego w Bukowsku. Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej »
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Bukowsku - odwołane

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Bukowsku - odwołane

Opublikowano: 2016-11-02

Biuro LGD „Dorzecze Wisłoka” informuje, że zaplanowane na 3 listopada 2016 r. w Bukowsku spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób zamierzających podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą zostaje przeniesione na inny termin, o którym poinformujemy na naszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

czytaj więcej »
Konsultacja zmian kryteriów wyboru

Konsultacja zmian kryteriów wyboru

Opublikowano: 2016-10-26

W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.11.2016 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.     W zamieszczonych poniżej dokumentach na czerwono zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje.  

 

  • Kryteria wyboru w zakresie rozwoju obszaru LGD – OTWÓRZ
  •  Kryteria wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości – OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 09.11.2016 do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.

czytaj więcej »
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rymanowie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rymanowie

Opublikowano: 2016-10-25

W dniu 24 października br., w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne adresowane do potencjalnych Beneficjentów poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", w szczególności planujących podjąć i rozwinąć działalność gospodarczą. Spotkanie poprowadziła Magdalena Bolanowska – kierownik biura LGD, która omówiła główne założenia LSR, zakresy operacji, warunki przyznania pomocy, formy wsparcia i intensywność pomocy, zasady oceny i wyboru operacji, procedury oraz wzory dokumentów konkursowych. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zapraszamy do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Opublikowano: 2016-10-18

                                       
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" informuje, że w dniu 26.10.2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”. 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DORZECZE WISŁOKA"

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020