Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: 2017-03-09

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"  serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 16.03.2016 r. (czwartek), o godzinie 17.00 w siedzibie LGD w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 98.

Porządek zebrania

czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

Opublikowano: 2017-03-01

W dniu 24 lutego 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W ramach naboru nr 1/2017 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Pięć wniosków nie mieści się w chwili przekazania dokumentacji do SW w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

czytaj więcej »
17 miejsce na liście projektów wybranych

17 miejsce na liście projektów wybranych

Opublikowano: 2017-02-15

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy” złożony przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Združenie obcí pod hradom Čičva i Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego został wybrany do dofinansowania plasując się na 17 miejscu na liście rankingowej.  

czytaj więcej »
Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 15.02.1017

Opublikowano: 2017-02-07

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 2/2016, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 15.02.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

 

czytaj więcej »
Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informacja o zakończonych naborach wniosków

Opublikowano: 2017-01-31

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

§  1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

§  2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

§  3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020