Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

INFORMACJA O ZMIANIE ROZPORZĄDZENIA

Opublikowano: 2020-09-15
Informujemy, że z dniem 9 września 2020 roku weszła zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie ogrodzenia Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej

Opublikowano: 2020-09-11

 

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ogrodzenia Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - wykonanie ogrodzenia

Opublikowano: 2020-08-27

                                                                                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                             na 
wykonanie ogrodzenia Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo - Kulturowego
w miejscowości Odrzechowa, gmina Zarszyn na działce o numerze ew. 510/1
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest ramach projektu Bajkowa Kraina Kultury realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2020
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 
 
czytaj więcej »

Rusza kolejna edycja konkursu AGROLIGA

Opublikowano: 2020-08-27
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. realizują operację pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki.
 
Konkurs AgroLiga składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Pierwszy etap jest przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Na szczeblu wojewódzkim konkurs AgroLiga 2020 organizowany jest przez nasz Ośrodek, na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.
Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2015-2019. Konkurs pozwala na prezentację i jest doskonałą promocją dorobku rolnictwa i firm z terenu województwa podkarpackiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie
w życie lokalnej społeczności.
Etap wojewódzki konkursu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Uczestnicy do konkursu mogą być zgłaszani do 31 sierpnia 2020 r. po wypełnieniu karty zgłoszenia dostępnej w linku poniżej.
Zainteresowanych rolników i firmy, które chcą wziąć udział w konkursie zapraszamy ze zgłoszeniami do Zespołów Doradztwa w powiatach. Informacje na temat Konkursu AgroLiga 2020 można uzyskać w PODR w Boguchwale – tel. 17 87 01 556, 17 87 01 557.
 
Załączniki:
 
 
Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

czytaj więcej »

Warsztaty z wykorzystania ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej w ramach projektu "Koliby Karpackie...."

Opublikowano: 2020-08-26

W dniu 15 sierpnia 2020 r. przedstawiciele stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w warsztatach  z wykorzystania ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej. Warsztaty zostały zorganizowane przez partnera projektu Obec Fulianka w ramach projektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020