Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Opublikowano: 2019-01-18

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka” w dniu 16.01.2019 r. w Zarszynie przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:
  • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  • jakości wybieranych projektów,
  • adekwatności kryteriów,
  • zmian społeczno - gospodarczych,
  • przydatności wskaźników,
  • naborów dla beneficjentów.
W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka".

W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku, (m.in. nabory wniosków, warsztaty szkoleniowe dla wnioskodawców). Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.
czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Opublikowano: 2019-01-16
W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców.
W ramach naboru nr 3/2018/G trzy złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do finansowania. Wszystkie wnioski mieszczą się w limitach środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listę operacji wybranych do finansowania.
 
czytaj więcej »
ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY REALIZACJI LSR I DZIAŁALNOŚCI LGD

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY DOTYCZĄCY REALIZACJI LSR I DZIAŁALNOŚCI LGD

Opublikowano: 2019-01-03

 Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) prowadzonego przez LGD „Dorzecze Wisłoka”.  Warsztat  ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień  16 stycznia 2019 r., od godz. 10.00 do 15.00 w biurze LGD (ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn) ......
czytaj więcej »
Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka

Opublikowano: 2019-01-03

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2018/G przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Projektów grantowych zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego RadyStowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 14.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.45 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD. .........

czytaj więcej »
 Wieczór Karpacki

Wieczór Karpacki

Opublikowano: 2018-12-21

 Wieczór Karpacki to wyjątkowe wydarzenie mające na celu przeniesienie uczestników wieczoru w podróż po Karpatach. W ten magiczny Bożonarodzeniowy Wieczór Karpacki przeniosła nas muzyka i opowieści zespołu Kremenaros. Pani Prezes po uroczystym powitaniu gości zaprosiła wszystkich do degustacji lokalnych potraw wigilijnych. Przypomniała również jak ważną rolę w rozwoju LGD „Dorzecze Wisłoka” pełnia marka karpacka. Dzięki opowieściom Juliana Pałasiewicza poznaliśmy tradycje pasterzy karpackich, odwiedziliśmy bohaterów pięknych karpackich kolęd i pastorałek, którzy swoje trzody wypędzali na tydzień przed paschą a wracali z nimi w listopadzie. Lider zespołu zaprezentował trembite - ludowy instrument dęty w kształcie prostej rury lub zagiętej nieco na końcu, sięgającej do 4 metrów długości używany jako pasterska trąba wydająca głęboki, niski dźwięk. Ten wieczór był okazją do wspólnego kolędowania, słuchania opowieści, legend i anegdot karpackich jak również do degustacji tradycyjnych potraw wigilijnych m.in. barszczu czerwonego z uszkami, kapusty z grochem, fasoli ze śliwkami, pierogów ruskich, z kapustą i grzybami, ze śliwką i innych dań.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020