Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Wesołego Alleluja- życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 2020-04-09
 
 
Niech zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!
 
życzy Zarząd i pracownicy Biura LGD "Dorzecze Wisłoka"
czytaj więcej »

Biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" -praca zdalna

Opublikowano: 2020-03-17

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID – 19 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo klientów Biuro LGD „Dorzecze Wisłoka” będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy,  że bieżąca praca LGD będzie nadal wykonywana. 

W sprawach pilnych zalecamy kontakt mailowy pod adresem: dorzeczewisloka@op.pl  lub pod numerem telefonu: 601 790 285.

 

 

czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 1/2020

Opublikowano: 2020-03-04

 W dniu 2 marca 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej. Ocena i wybór wniosków odbyły się zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

W ramach naboru nr 1/2020 złożonych zostało 7 wniosków. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Cztery wnioski nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady i listę operacji wybranych do dofinansowania.
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 2/2020

Opublikowano: 2020-03-04

W dniu 2 marca 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej. Ocena i wybór wniosków odbyły się zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

W ramach naboru nr 2/2020 złożonych zostało 8 wniosków. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Cztery wnioski nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady i listę operacji wybranych do dofinansowania.
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 2/2020/G

Opublikowano: 2020-02-28
W dniu 24 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru
i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 2/2020/G złożonych zostało 6 wniosków. Jeden wniosek został złożony w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną. W ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu nie wpłynął żaden wniosek. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020