Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rymanowie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rymanowie

Opublikowano: 2016-10-25

W dniu 24 października br., w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne adresowane do potencjalnych Beneficjentów poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", w szczególności planujących podjąć i rozwinąć działalność gospodarczą. Spotkanie poprowadziła Magdalena Bolanowska – kierownik biura LGD, która omówiła główne założenia LSR, zakresy operacji, warunki przyznania pomocy, formy wsparcia i intensywność pomocy, zasady oceny i wyboru operacji, procedury oraz wzory dokumentów konkursowych. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zapraszamy do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Opublikowano: 2016-10-18

                                       
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" informuje, że w dniu 26.10.2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”. 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DORZECZE WISŁOKA"

czytaj więcej »
PROJEKT

PROJEKT "DOTACJA NA START"

Opublikowano: 2016-10-17

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” projektem pn. „DOTACJA NA START”od dnia 6 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. prowadzony jest nabór i przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne.

czytaj więcej »
Informacja dla potencjalnych wnioskodawców - osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Opublikowano: 2016-10-17

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami w § 3, ust. 1,  pkt1, lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm)o  pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, .............

czytaj więcej »
Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na spotkanie.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na spotkanie.

Opublikowano: 2016-10-16

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza osoby zamierzajace rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Szczegóły spotkania na plakacie.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020