Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-04-30

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD w ramach działania "Małe projekty".

czytaj więcej »
 W dniu 2 maja 2014 r.biuro LGD będzie nieczynne

W dniu 2 maja 2014 r.biuro LGD będzie nieczynne

Opublikowano: 2014-04-29

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje, że w dniu 2 maja 2014 r., tj. piątek biuro LGD będzie nieczynne.

Święto Konstytucji 3 maja wypada w sobotę a podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy mówi, że „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

 

czytaj więcej »
Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
Lista ocenionych operacji w ramach działania

Lista ocenionych operacji w ramach działania "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
Zmiana godzin pracy biura LGD

Zmiana godzin pracy biura LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 18.04.2014

Opublikowano: 2014-04-17

Informujemy że biuro Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka"  w dniu 18.04.2014 r., tj. w Wielki Piątek czynne będzie do godziny 14.00.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020