Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie opracowania LSR na lata 2014-2020

Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie opracowania LSR na lata 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-29

Szanowni mieszkańcy obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka"

Poniżej prezentujemy zaplanowany harmonogram spotkań dla mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn mających na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej »
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opublikowano: 2015-07-29

Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka" podaje do publicznej wiadomości Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka"  na lata 2014-2020.

czytaj więcej »
Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia LSR na okres 2014-2020

Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia LSR na okres 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-23

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem prac nad oparcowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020 zwracamy się do lokalnych liderów, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 będę chcieli realizować własne pomysły/projekty na obszarze Dorzecza Wisłoka zapraszając do wypełniania fiszki projektu i przesyłania jej do nas. Otrzymane fiszki będą pomocne przy określeniu potrzeb, celów  i przedsięwzięć na nowy okres programowania dla obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka".

czytaj więcej »
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-22

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W związku z tym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Konsultacje skierowane są m.in. do lokalnych liderów, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 będę chcieli realizować własne pomysły/projekty na obszarze Dorzecza Wisłoka.
Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.


Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

czytaj więcej »
Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Opublikowano: 2015-07-01

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2015 do 31.08.2015 r. biuro LGD będzie czynne dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, że od lipca do końca grudnia 2015 r. LGD „Dorzecze Wisłoka” realizuje poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze”. Celem tego podziałania jest zwiększenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020