Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD

Opublikowano: 2016-10-18

                                       
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" informuje, że w dniu 26.10.2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”. 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD "DORZECZE WISŁOKA"

czytaj więcej »
PROJEKT

PROJEKT "DOTACJA NA START"

Opublikowano: 2016-10-17

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” projektem pn. „DOTACJA NA START”od dnia 6 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. prowadzony jest nabór i przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne.

czytaj więcej »
Informacja dla potencjalnych wnioskodawców - osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Opublikowano: 2016-10-17

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami w § 3, ust. 1,  pkt1, lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm)o  pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, .............

czytaj więcej »
Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na spotkanie.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na spotkanie.

Opublikowano: 2016-10-16

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza osoby zamierzajace rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Szczegóły spotkania na plakacie.

czytaj więcej »
Informacja po konferencji inaugurującej „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023”

Informacja po konferencji inaugurującej „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023”

Opublikowano: 2016-10-10

W dniu 6 października 2016 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie  odbyła się konferencja „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023”. Prezes Zarządu Pani Bogumiła Bętkowska przywitała przybyłych na konferencję i przedstawiła jej program. Kierownik biura zaprezentowała cele, przedsięwzięcia i wskaźniki określone w strategii oraz podkreśliła, iż ich osiągnięcie powinno nastąpić między innymi poprzez realizację operacji, których Beneficjentami będą podmioty z obszaru gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów oraz Zarszyn. Następnie pracownicy omawiali projekty grantowe oraz operacje adresowane do przedsiębiorców i osób planujących podjąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020”.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020