Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Opublikowano: 2015-07-01

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2015 do 31.08.2015 r. biuro LGD będzie czynne dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, że od lipca do końca grudnia 2015 r. LGD „Dorzecze Wisłoka” realizuje poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze”. Celem tego podziałania jest zwiększenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

czytaj więcej »

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Opublikowano: 2015-06-22

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia

1.    Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013  do roku 2015.

2.    Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

3.    Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

czytaj więcej »
Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Opublikowano: 2015-06-22

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" informujemy o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.  Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

- zarządców atrakcji turystycznych,

- centra informacji turystycznej,

- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

czytaj więcej »

"Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego" - podsumowanie imprezy

Opublikowano: 2015-06-16

W dniu 14 czerwca 2015 r. w malowniczej scenerii Rymanowa Zdroju nad Czarnym Potokiem odbyła się impreza pn. „Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie. Otwarcia imprezy dokonała Bogumiła Bętkowska – prezes LGD „Dorzecze Wisłoka”. Uroczystego charakteru imprezie nadała Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna, która po przemarszu parkiem zdrojowym zaprezentowała na scenie repertuar koncertowy. Publiczność zgromadzoną nad Czarnym Potokiem bawiły zespoły folklorystyczne i nie tylko............

czytaj więcej »

"Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego"

Opublikowano: 2015-06-08

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza na "Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego"

Impreza odbędzie się w niedzielę 14go czerwca w Rymanowie Zdroju nad Czarnym Potokiem

Wystąpią zespoły folklorystyczne, orkiestra dęta, kabaret „w ostatniej chwili” oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gniewoszanki” z Nowosielec.

Na zakończenie koncert zespołu MEGITZA znanego z must be the music.

Imprezie towarzyszyć będzie promocja potraw regionalnych, prezentacja punktów Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” oraz oferty turystycznej Beskidu Niskiego, a także konkursy i atrakcje dla najmłodszych.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020