Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Szkolenie nt. Zasad wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

Szkolenie nt. Zasad wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

Opublikowano: 2016-08-23

W miniony piątek 19 sierpnia odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD nt. Zasad wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu wdrażania LSR w zgodzie z przepisami PROW i zasadami inicjatywy Leader. W programie szkolenia znalazło się m.in.: omówienie rozporządzenia określającego warunki uzyskania wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, LSR jako scenariusz zmian, zarządzanie procesem wdrażania LSR oraz zagrożenia, a także ewaluacja, monitoring i plan komunikacji. Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Wysocki LCE Logos.

czytaj więcej »
Informacja o szkoleniu dla członków Rady i pracowników biura LGD

Informacja o szkoleniu dla członków Rady i pracowników biura LGD

Opublikowano: 2016-08-11

W dniu 19 sierpnia 2016r. w godzinach od 8:00 do 16:30 w siedzibie LGD w Zarszynie odbędzie się szkolenie dla Członków Rady i pracowników biura na temat zasad wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Wysocki.

Program szkolenia

czytaj więcej »
Nowe projekty dotacyjne

Nowe projekty dotacyjne

Opublikowano: 2016-08-08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego, od dnia 1 sierpnia 2016 roku rozpoczyna realizację dwóch projektów dotacyjnych: „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu" oraz „Moja firma sukces Podkarpacia", współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. W ramach projektów będzie możliwość pozyskania dotacji w wysokości 23 tysięcy złotych na otwarcie działalności gospodarczej oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego w wysokości 1 600,00 złotych przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

czytaj więcej »
Wyniki rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 4/2016 na przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Wyniki rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 4/2016 na przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2016-08-04

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje, że do biura wpłynęło 5 ofert  dotyczących przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.

W wyniku oceny złożonych ofert została wybrana oferta firmy LCE LOGOS Tomasz Wysocki.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

czytaj więcej »
Wyniki rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 3/2016 na przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Wyniki rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 3/2016 na przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2016-08-02

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje, że do biura wpłynęło 6 ofert  dotyczących przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD „Dorzecze Wisłoka”

W wyniku oceny złożonych ofert została wybrana oferta firmy LCE LOGOS Tomasz Wysocki.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020