Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Notatka z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD

Notatka z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD

Opublikowano: 2015-03-18

W dniu 17.03.2015r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas zebrania zaprezentowano sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności LGD za 2014 rok, raport monitoringowy obrazujący tempo i jakość wdrażanych projektów, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli bieżącej pracy LGD. Podjęto uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium Zarządowi, zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego stowarzyszenia, wynagradzania członków Zarządu, ustalenia górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd na 2015 rok oraz aktualizacji LSR. Wszystkim członkom Walnego Zebrania składamy podziękowania za przybycie.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD w dniu 17.03.2015

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD w dniu 17.03.2015

Opublikowano: 2015-03-09

Zawiadamiamy, że w dniu 17.03.2015 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGD "Dorzecze Wisłoka" w Zarszynie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Porządek zebrania w załączniku.

czytaj więcej »
W dniu 24.12.2014 r. Biuro LGD

W dniu 24.12.2014 r. Biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" będzie nieczynne

Opublikowano: 2014-12-23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. (tj. środa) Biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »
WYNIKI KONKURSU WIEDZY O OBSZARZE LOKALNEJ GRYPY DZIAŁANIA „NASZA WIEDZA O REGIONIE”

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O OBSZARZE LOKALNEJ GRYPY DZIAŁANIA „NASZA WIEDZA O REGIONIE”

Opublikowano: 2014-11-25

W dniu 25.11.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie, odbył się drużynowy Konkurs wiedzy o obszarze lokalnej grupy działania – „Nasza wiedza o regionie” adresowany do uczniów gimnazjów z terenu LGD.

W konkursie wzięły udział cztery gimnazja: Gimnazjum w Długiem, Gimnazjum w Klimkówce, Gimnazjum w Rymanowie oraz Gimnazjum w Zarszynie. Poziom wiedzy uczestników konkursu był bardzo wysoki. Dogrywka zdecydowała o ostatecznych wynikach konkursu.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020