Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

 KONKURS WIEDZY O OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE WISŁOKA”

KONKURS WIEDZY O OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE WISŁOKA”

Opublikowano: 2014-10-23

Stowarzyszenie „Dorzecze Wisłoka” ogłasza konkurs wiedzy o obszarze LGD „Dorzecze Wisłoka”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych  z terenu czterech gmin: Beska, Bukowska, Rymanowa i Zarszyna, którym bliskie jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”.

czytaj więcej »
LGD „DORZECZE WISŁOKA” ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ UZUPEŁNIENIE I RENOWACJA INFRASTRUKTURY BAJKOWEJ KRAINY POGRANICZA”

LGD „DORZECZE WISŁOKA” ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ UZUPEŁNIENIE I RENOWACJA INFRASTRUKTURY BAJKOWEJ KRAINY POGRANICZA”

Opublikowano: 2014-10-01

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2014 realizowało projekt pn. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza” w ramach II naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

czytaj więcej »
VI TARGI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

VI TARGI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Opublikowano: 2014-09-04

W niedzielę 31.08. br., ul. Kościuszki prowadząca do rynku w Rzeszowie zgromadziła przedstawicieli dwudziestu trzech Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego. Nie zabrakło
w tym gronie przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” reprezentowane przez pracowników biura LGD oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

czytaj więcej »
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Opublikowano: 2014-09-01

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” publikuje listę operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

czytaj więcej »
LISTA OCENIONYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA

LISTA OCENIONYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Opublikowano: 2014-08-22

W dniu 21.08.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020