Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Badanie ankietowe

Badanie ankietowe

Opublikowano: 2015-05-06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez firmę Res Management s.c.

Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i oceny funkcjonowania LGD. Badanie stanowi element przeprowadzanej ewaluacji wdrażania LSR dla obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Termin nadsyłania i dostarczania kwestionariuszy ankiet upływa dnia 15.05.2015r .

czytaj więcej »
Zmiana godzin pracy Biura LGD

Zmiana godzin pracy Biura LGD

Opublikowano: 2015-04-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2015 r. (tj. piątek) Biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »
Wesołego Alleluja

Wesołego Alleluja

Opublikowano: 2015-04-01

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowych, pogodnych świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

  oraz Wesołego Alleluja 

 

życzą 

Zarząd i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

czytaj więcej »
Notatka z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD

Notatka z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD

Opublikowano: 2015-03-18

W dniu 17.03.2015r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas zebrania zaprezentowano sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności LGD za 2014 rok, raport monitoringowy obrazujący tempo i jakość wdrażanych projektów, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli bieżącej pracy LGD. Podjęto uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium Zarządowi, zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego stowarzyszenia, wynagradzania członków Zarządu, ustalenia górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd na 2015 rok oraz aktualizacji LSR. Wszystkim członkom Walnego Zebrania składamy podziękowania za przybycie.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD w dniu 17.03.2015

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD w dniu 17.03.2015

Opublikowano: 2015-03-09

Zawiadamiamy, że w dniu 17.03.2015 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGD "Dorzecze Wisłoka" w Zarszynie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Porządek zebrania w załączniku.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020