Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

WARSZTATY GARNCARSKIE- 27-28 sierpnia 2020

Opublikowano: 2020-08-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach garncarskich. Warsztaty prowadzone będą w dniach 27-28 sierpnia 2020r. w godz. 10.00-18.00 w altanie obok Gospody Karpackiej w Zarszynie. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 13 4670075, 601790285. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgloszeń. 

Warsztaty garncarskie realizowane są w ramach projektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Plakat

 

czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia

Opublikowano: 2020-07-14
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na Przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie Wiaty edukacyjnej - Koliby Karpackiej została wybrana firma:

Nazwa oferenta – Biuro Projektowe i Geodezyjne BPiG Marcin Kijowski, 38-423 Targowiska, ul. Leśna 5
Data wpłynięcia oferty – 13.07.2020 r. godz. 09:51

Cena - 128 393,00
czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 2020-06-26
na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie Wiaty edukacyjnej - Koliby Karpackiej
realizowane w ramach projektu
pn. „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego”
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.
czytaj więcej »

W dniu 12.06.2020 biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" nieczynne.

Opublikowano: 2020-06-10

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020r. biuro LGD "Dorzecze Wisłoka" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020

Opublikowano: 2020-05-11

W piśmie zawarte są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695)

Treść pisma MRiRW- zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020