Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opublikowano: 2015-07-29

Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka" podaje do publicznej wiadomości Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka"  na lata 2014-2020.

czytaj więcej »
Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia LSR na okres 2014-2020

Zapraszamy do włączenia się w proces tworzenia LSR na okres 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-23

Szanowni Państwo w związku z rozpoczęciem prac nad oparcowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020 zwracamy się do lokalnych liderów, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 będę chcieli realizować własne pomysły/projekty na obszarze Dorzecza Wisłoka zapraszając do wypełniania fiszki projektu i przesyłania jej do nas. Otrzymane fiszki będą pomocne przy określeniu potrzeb, celów  i przedsięwzięć na nowy okres programowania dla obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka".

czytaj więcej »
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

Opublikowano: 2015-07-22

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W związku z tym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Konsultacje skierowane są m.in. do lokalnych liderów, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 będę chcieli realizować własne pomysły/projekty na obszarze Dorzecza Wisłoka.
Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.


Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

czytaj więcej »
Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Godziny pracy biura LGD w okresie wakacyjnym

Opublikowano: 2015-07-01

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2015 do 31.08.2015 r. biuro LGD będzie czynne dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, że od lipca do końca grudnia 2015 r. LGD „Dorzecze Wisłoka” realizuje poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze”. Celem tego podziałania jest zwiększenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

czytaj więcej »

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Opublikowano: 2015-06-22

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia

1.    Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013  do roku 2015.

2.    Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

3.    Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020