Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE

Opublikowano: 2014-07-30

STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

W ramach tego projektu zaplanowano ponad 1,5 mln zł na lokalne inicjatywy w latach 2014-2016. Projekt przewiduje wsparcie merytoryczne i finansowe młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), grup samopomocowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby). Wsparcie finansowe będzie dotyczyło realizacji różnych ciekawych akcji i inicjatyw społecznych w obszarach określonych w  art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to działania z zakresu: pomocy społecznej; integracji; promocji zdrowia; aktywizacji zawodowej; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury i sztuki; ekologii; kultury fizycznej; turystyki; wypoczynki dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Opublikowano: 2014-07-09

 Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” 

działającego na terenie gmin:

Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

czytaj więcej »
”Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza”

”Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza”

Opublikowano: 2014-07-02

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2014 będzie realizowało projekt pn. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza” w ramach II naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

czytaj więcej »
IV Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów

IV Beskidzki Rajd Śladami Dwóch Kardynałów

Opublikowano: 2014-07-01

Gmina Zarszyn przy współpracy z Gminą Komańcza, Gminą Rymanów i Gminą Bukowsko oraz Nadleśnictwo Rymanów zapraszają do uczestnictwa w IV Beskidzkim Rajdzie Śladami Dwóch Kardynałów Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Ks. Karola Kard. Wojtyły, który odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2014 r., na trasie Pastwiska - Puławy Górne - Tokarnia - Kamień- Komańcza.  Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej »
XI JARMARK NA JAĆMIERSKIM RYNKU

XI JARMARK NA JAĆMIERSKIM RYNKU

Opublikowano: 2014-07-01

W niedzielne popołudnie 29 czerwca 2014 roku odbył się „XI Jarmark na Jaćmierskim Rynku”. Tegoroczna impreza została zorganizowana przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z Jaćmierza oraz Rady Sołeckiej z Jaćmierza. Po uroczystym otwarciu imprezy przez Sołtysa Sołectwa Jaćmierz - Pana Tadeusza Pelca i powitaniu zaproszonych gości, Pani Maria Konieczna przybliżyła uczestnikom imprezy tradycje jaćmierskich jarmarków. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zachęcała uczestników jarmarku do poznawania historii i dziedzictwa Jaćmierza poprzez przemierzanie nieoznakowanymi ścieżkami turystycznymi prowadzącymi po jaćmierskim rynku. Udział LGD „Dorzecze Wisłoka” w imprezie pozwolił na promocję deptajów - nowej formy  aminacji czasu wolnego, zapewniającej rozrywkę  oraz odkrywanie walorów miejscowości przez jej mieszkańców i turystów.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020