Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Opublikowano: 2015-06-22

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" informujemy o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.  Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

- zarządców atrakcji turystycznych,

- centra informacji turystycznej,

- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

czytaj więcej »

"Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego" - podsumowanie imprezy

Opublikowano: 2015-06-16

W dniu 14 czerwca 2015 r. w malowniczej scenerii Rymanowa Zdroju nad Czarnym Potokiem odbyła się impreza pn. „Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie. Otwarcia imprezy dokonała Bogumiła Bętkowska – prezes LGD „Dorzecze Wisłoka”. Uroczystego charakteru imprezie nadała Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna, która po przemarszu parkiem zdrojowym zaprezentowała na scenie repertuar koncertowy. Publiczność zgromadzoną nad Czarnym Potokiem bawiły zespoły folklorystyczne i nie tylko............

czytaj więcej »

"Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego"

Opublikowano: 2015-06-08

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza na "Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego"

Impreza odbędzie się w niedzielę 14go czerwca w Rymanowie Zdroju nad Czarnym Potokiem

Wystąpią zespoły folklorystyczne, orkiestra dęta, kabaret „w ostatniej chwili” oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gniewoszanki” z Nowosielec.

Na zakończenie koncert zespołu MEGITZA znanego z must be the music.

Imprezie towarzyszyć będzie promocja potraw regionalnych, prezentacja punktów Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” oraz oferty turystycznej Beskidu Niskiego, a także konkursy i atrakcje dla najmłodszych.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

czytaj więcej »
LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne

LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne

Opublikowano: 2015-05-21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza mieszkańców Gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez firmę Res Management s.c.

Spotkania mają na celu poznanie opinii mieszkańców na temat stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i oceny funkcjonowania LGD. Oceny zmian, jakie się dokonały za pośrednictwem środków pozyskanych z budżetu LGD „Dorzecze Wisłoka”. Przedmiotem spotkania będzie także rozmowa o dalszych kierunkach rozwoju oraz potrzebach mieszkańców gmin.

czytaj więcej »
Badanie ankietowe

Badanie ankietowe

Opublikowano: 2015-05-06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez firmę Res Management s.c.

Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i oceny funkcjonowania LGD. Badanie stanowi element przeprowadzanej ewaluacji wdrażania LSR dla obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Termin nadsyłania i dostarczania kwestionariuszy ankiet upływa dnia 15.05.2015r .

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020