Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ocena

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ocena "Małych projektów"

Opublikowano: 2014-04-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach działania "Małe projekty"

 

czytaj więcej »
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady -

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Opublikowano: 2014-04-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

czytaj więcej »
SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Opublikowano: 2014-03-28

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

serdecznie zaprasza

mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach działania „Małe projekty”

na spotkanie informacyjne

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Opublikowano: 2014-03-09

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

za pośrednictwem

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

działającej na terenie gmin:

Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

 

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Opublikowano: 2014-03-09

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 PROW ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

działającej na terenie gmin:

Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

 

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020