Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

LGD „Dorzecze Wisłoka” zrealizowało projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach I naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

LGD „Dorzecze Wisłoka” zrealizowało projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach I naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Opublikowano: 2014-02-05

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w okresie od 03.06-31.10.2013 r. realizowało projekt pn.”Uzupełnienie infrastruktury mini parku – Bajkowej Krainy Pogranicza w miejscowości Odrzechowa w energię elektryczną, ławostoły i element placu zabaw” w ramach I naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych do projektu  pn.  Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania LSR - Rymanów, Posada Dolna

Opublikowano: 0000-00-00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” serdecznie zaprasza mieszkańców miejscowości Rymanów, Posada Dolna na konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym przy ul. Mitkowskiego, 38-480 Rymanów w dniu 18.08.2015 r. o godzinie18.00.

czytaj więcej »

Uwaga!

Opublikowano: 0000-00-00

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.dorzeczewisloka.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody biura LGD!

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020