Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach działania

Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach działania "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-05-06

W dniu 05.05.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz dokonania oceny operacji w zakresie wskazanym w odwołaniach w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów. Poniżej prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania.

 

 

 

czytaj więcej »
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-04-30

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD w ramach działania "Małe projekty".

czytaj więcej »
 W dniu 2 maja 2014 r.biuro LGD będzie nieczynne

W dniu 2 maja 2014 r.biuro LGD będzie nieczynne

Opublikowano: 2014-04-29

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” informuje, że w dniu 2 maja 2014 r., tj. piątek biuro LGD będzie nieczynne.

Święto Konstytucji 3 maja wypada w sobotę a podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy mówi, że „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

 

czytaj więcej »
Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
Lista ocenionych operacji w ramach działania

Lista ocenionych operacji w ramach działania "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020