Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista ocenionych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
Lista ocenionych operacji w ramach działania

Lista ocenionych operacji w ramach działania "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-04-23

W dniu 22.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
Zmiana godzin pracy biura LGD

Zmiana godzin pracy biura LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 18.04.2014

Opublikowano: 2014-04-17

Informujemy że biuro Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka"  w dniu 18.04.2014 r., tj. w Wielki Piątek czynne będzie do godziny 14.00.

czytaj więcej »
Quest to wyprawa odkrywców i przygoda dla turystów

Quest to wyprawa odkrywców i przygoda dla turystów

Opublikowano: 2014-04-16

Quest -  czyli odkrywanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historyczngo to pomysł na wzrost atrakcyjności turystycznej  na obszarze Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”. Przez cały miesiąc marzec na obszarze LGD trwały warsztaty z budowania questów, których efektem było wypracowanie 8 questów
w 5 miejscowościach: Wola Sękowa, Jaćmierz, Głębokie i Sieniawa oraz Besko. Wybór miejscowości nie był przypadkowy. Do udziału w warsztatach zostały wybrane te miejscowości, w których zgrane 12 – osobowe zespoły zgłosiły udział w zajęciach. Warsztaty z budowania questów zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja osi 4 LEADER PROW na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej »
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 2014-04-15

Życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy

pełnych wiary nadziei i miłości,

pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznej święconki w gronie najbliższych

życzy
Zarząd oraz pracownicy biura LGD
„Dorzecze Wisłoka”

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020