Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Quest to wyprawa odkrywców i przygoda dla turystów

Quest to wyprawa odkrywców i przygoda dla turystów

Opublikowano: 2014-04-16

Quest -  czyli odkrywanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historyczngo to pomysł na wzrost atrakcyjności turystycznej  na obszarze Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”. Przez cały miesiąc marzec na obszarze LGD trwały warsztaty z budowania questów, których efektem było wypracowanie 8 questów
w 5 miejscowościach: Wola Sękowa, Jaćmierz, Głębokie i Sieniawa oraz Besko. Wybór miejscowości nie był przypadkowy. Do udziału w warsztatach zostały wybrane te miejscowości, w których zgrane 12 – osobowe zespoły zgłosiły udział w zajęciach. Warsztaty z budowania questów zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja osi 4 LEADER PROW na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej »
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: 2014-04-15

Życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy

pełnych wiary nadziei i miłości,

pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznej święconki w gronie najbliższych

życzy
Zarząd oraz pracownicy biura LGD
„Dorzecze Wisłoka”

czytaj więcej »
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ocena

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ocena "Małych projektów"

Opublikowano: 2014-04-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach działania "Małe projekty"

 

czytaj więcej »
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady -

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Opublikowano: 2014-04-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

czytaj więcej »
SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Opublikowano: 2014-03-28

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

serdecznie zaprasza

mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach działania „Małe projekty”

na spotkanie informacyjne

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020