Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

MIKROPOŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MIKROPOŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opublikowano: 2019-02-19

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle informuje o możliwościach otworzenia własnej działalności gospodarczej z pomocą środków finansowych w ramach projektu "Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAKAT

czytaj więcej »
BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Opublikowano: 2019-02-04

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów grup nieformalnych, którzy zainteresowani są utworzeniem stowarzyszenia,  fundacji, spółdzielni socjalnej, mieszkańców,  lokalnych liderów, społeczników a szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do korzystania z doradztwa.

Doradztwo realizowane będzie w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 w okresie od lutego do maja 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 98.
 
Szczegóły pod numerem telefonu: 13 46 70075 lub w biurze LGD.
 
czytaj więcej »
PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY

Opublikowano: 2019-02-03

 W dniu 31 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisały umowę przyznania pomocy na projekt współpracy, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Cieszyńska Kraina” poprzez realizację konferencji, działań szkoleniowo-doradczych, Utworzenie Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej oraz promocje III sektora i podmiotów ekonomii społecznej. Projekt ma służyć wsparciu podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz władz samorządowych w zakresie rozwoju trzeciego sektora. 

W projekcie przewidziano działania.....
czytaj więcej »
Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Informacja o przeprowadzonym warsztacie refleksyjnym

Opublikowano: 2019-01-18

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka” w dniu 16.01.2019 r. w Zarszynie przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:
  • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  • jakości wybieranych projektów,
  • adekwatności kryteriów,
  • zmian społeczno - gospodarczych,
  • przydatności wskaźników,
  • naborów dla beneficjentów.
W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka".

 
czytaj więcej »
Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018/G

Opublikowano: 2019-01-16
W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców.
W ramach naboru nr 3/2018/G trzy złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do finansowania. Wszystkie wnioski mieszczą się w limitach środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listę operacji wybranych do finansowania.
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020