Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Życzenia - Boże Narodzenie 2019

Opublikowano: 2019-12-20

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia, 

życzy

Zarząd i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"  

czytaj więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt. Grantów

Opublikowano: 2019-12-18

W dniach 16 i 18.12.2019 w Zarszynie i w Rymanowie odbyły sie spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację grantów.  Podczas spotkania omówione zostały warunki udzielenia wsparcia, procedury oceny i wyboru oraz kryteria wyboru grantobiorców. Dodatkowo zostały poruszone zagadnienia związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku i przygotowaniem załączników. Nabór wniosków o powierzenie grantów  prowadzony będzie w terminie 13.01.2020 r. – 11.02.2020 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka", reprezentanci organizacji pozarządowych: OSP, KGW, LKS, stowarzyszeń, pracownicy Urzędów Gmin, zainteresowani możliwościami pozyskania wsparcia dla lokalnych inicjatyw. Poniżej materiały ze spotkania:

czytaj więcej »
Szkolenie z Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej

Szkolenie z Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej

Opublikowano: 2019-11-15
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w związku z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zaprasza na szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków na podjęcie i rozwijanie działalności gospodarczej.
 
Szkolenia zorganizowane zostaną w dniach:
12.12.2019; godz. 9.00 – Podejmowanie działalności gospodarczej
13.12.2019; godz. 9.00 – Rozwijanie działalności gospodarczej
 
W sali konferencyjnej stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”; Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98; 38-530 Zarszyn.
 
Aby zwiększyć swoje szanse na opracowanie poprawnej dokumentacji konkursowej, dającej szanse na podpisanie umowy zapraszamy na szkolenie skierowane do potencjalnych beneficjentów wsparcia na podjęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej z obszaru wdrażania LSR.
czytaj więcej »
Podsumowanie realizacji projektów grantowych

Podsumowanie realizacji projektów grantowych

Opublikowano: 2019-06-27

W czerwcu 2019 r. zakończyła się realizacja projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dwóch zakresach:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego LSR.

Zrealizowane granty przyczyniły się do aktywizacji i integracji mieszkańców, promocji obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz rozwoju obszaru poprzez zrealizowane małe inwestycje. 

czytaj więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW

KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW

Opublikowano: 2019-06-18

W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 03.07.2019 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.   

W zamieszczonych poniżej dokumentach zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje. 
Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
       Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – proponowane brzmienie- OTWÓRZ
Kryteria wyboru- zakres zmian - OTWÓRZ
 
       Kryteria wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
       Kryteria wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości – proponowane brzmienie- OTWÓRZ
Kryteria wyboru- zakres zmian - OTWÓRZ
 
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 03.07.2019 r. do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.

 

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020