Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 2/2020/G

Opublikowano: 2020-02-28
W dniu 24 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru
i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 2/2020/G złożonych zostało 6 wniosków. Jeden wniosek został złożony w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną. W ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu nie wpłynął żaden wniosek. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW -NABÓR 1/2020/G

Opublikowano: 2020-02-25

 W dniu 19 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów zlożonych w naborze nr 1/2020/G w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.

W ramach naboru nr 1/2020/G złożonych zostało 7 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym 
i kulturalnym
 oraz cztery wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru.
Wszystkie złożone w ramach naboru wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Dwa wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, LGD przekaże do UM wniosek na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
czytaj więcej »

Zawiadomienie - posiedzenie Rady LGD

Opublikowano: 2020-02-12
W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 1/2020/G oraz 2/2020/G, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie naboru WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW , zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego RadyStowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 18.02.2020 r. i 19.02.2020 o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
czytaj więcej »

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Opublikowano: 2020-01-07

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

ZAPRASZA
członków stowarzyszenia, członków organów statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r., w godz. od 1200 do 1500
w sali konferencyjnej LGD „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn
czytaj więcej »

Wniosek pn. "Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego - zatwierdzony do realizacji

Opublikowano: 2019-12-27

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Pogramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 nasz wniosek Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu realizowanego z Obec Fulianka powstaną koliby karpackie po obu stronach granicy oraz realizowane będą warsztaty snycerskie, tkackie, garncarskie, kulinarne na które już dziś serdecznie zapraszamy.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020