Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego

Opublikowano: 2018-08-07

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” od maja 2018 r. realizuje projekt pn. „Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 którego głównym celem jest Wzrost atrakcyjności turystycznej polsko – słowackiego Pogórza Karpackiego poprzez rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w duchu zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- Utworzenie Karpackiego CentrumDziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego, w tym modernizacja alejek, zakup gokardów, remont wiaty przyrodniczej, budowa przystanków przyrodniczych i ambon myśliwskich oraz średniowiecznych narzędzi, zakup tablic edukacyjnych

- Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z pogranicza polsko – słowackiego, organizacja festiwalu oraz akcji sprzątania pogranicza.

czytaj więcej »
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na catering

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na catering

Opublikowano: 2018-06-25
W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu” wpłynęły 2 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano firmę - Spółdzielnia Socjalna „Gościniec” ul. Starowiejska 64, 38-524 Besko.
Data wpłynięcia oferty 12.06.2018r.
Cena zamówienia - 294 345,00 zł
czytaj więcej »
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługi transportowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługi transportowe

Opublikowano: 2018-06-25

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi przewozu osób do Dziennego Dom Pobytu w Łazach wpłynęły 2 oferty.

Wybrano: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Anna Karp, 38-480 Rymanów, ul. Roweckiego 19
data wpłynięcia oferty 12.06.2018r.
Cena brutto: 131 415,73 PLN.
czytaj więcej »

Uwaga!

Opublikowano: 2018-05-30

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.dorzeczewisloka.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody biura LGD! 

czytaj więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową dla uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu”

Opublikowano: 2018-05-29

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020