Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Bezpłatne szkolenia dla III sektora

Opublikowano: 2019-03-22
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” zaprasza przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych, pracowników i reprezentantów spółdzielni socjalnych z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 21, w następujących tematach i terminach:
·  Szkolenie pn. Prawo pracy w organizacjach pozarządowych – 27.03.2019 r, godz. 9.00-15.00
·  Szkolenie pn. Rozliczanie podatku dochodowego w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach pracy- 28.03.2019r., godz. 9.00-15.00
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w biurze LGD lub pod nr tel. 134670075 lub e-mailowo: dorzeczewisloka@op.pl do dnia 26.03.2019r. do godz. 15.30.
 
Szkolenia organizowane są w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020