Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Impreza otwierająca Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej

Opublikowano: 2019-05-26
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza na oficjalne otwarcie Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego w Odrzechowej w najbliższą niedzielę 2.06.2019 od godziny 15.00. W programie przewidziano występy zespołów z Polski i Słowacji oraz atrakcje dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie zespół ZBÓJE. Zapraszamy.
 
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020