Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Informacja o zakończonych naborach wniosków

Opublikowano: 2017-01-31

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

§  1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

§  2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

§  3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

W ramach naboru nr 1/2017 wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 400 000,00 zł

W  ramach naboru nr 2/2017 wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 860 183,00 zł

W ramach naboru nr 3/2017 nie wpłynął żaden wniosek.

 

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada LGD w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonuje oceny, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020