Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Konsultacje ze społecznością lokalną - propozycja zmian kryteriów wyboru grantów

Opublikowano: 2017-10-06
W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.10.2017 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.   
W zamieszczonych poniżej dokumentach zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje.  
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
·         Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – proponowane brzmienie- OTWÓRZ
        Kryteria wyboru- zakres zmian - OTWÓRZ
 
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 19.10.2017 do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020