Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Kontynuacja zajęć ogólnorozwojowych w ramach projektu "Fabryka Rozwoju Osobistego"

Opublikowano: 2017-10-07

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy kontynuację zajęć sportowych, nauki jazdy konnej i nauki pływania. Zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach projektu "Fabryka rozwoju osobistego" przebiegają zgodnie z planem. Dzieci ćwiczą, pływają i jeżdżą konno rozwijając swoją sprawność fizyczną i wspomagając prawidłowy rozwój. Rodzice dzięki budowaniu świadomości, że aktywność i ruch są bardzo ważne w rozwoju dzieci przyprowadzają swoje pociechy na zajęcia i sami nierzadko biorą w nich udział.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020