Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Laureaci Konkursu AgroLiga 2020

Opublikowano: 2020-11-03

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" jako partner dodatkowy KSOW w realizacji operacji pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie  AgroLiga 2020etap wojewódzki udostępnia artykuł z Podkarpackich Wiadomości Rolniczych poświęcony laureatom Konkursu AgroLiga 2020. 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020