Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach działania "Małe projekty"

Opublikowano: 2014-05-06

W dniu 05.05.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz dokonania oceny operacji w zakresie wskazanym w odwołaniach w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów. Poniżej prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020