Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

MIKROPOŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opublikowano: 2019-02-19
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle informuje o możliwościach otworzenia własnej działalności gospodarczej z pomocą środków finansowych w ramach projektu "Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę to:
- osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego
- osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego
 
PODSTAWOWE PARAMETRY
1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.
2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
3. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
 
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU
NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020