Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Pierwszy Dzienny Dom Pobytu na obszarze LGD "Dorzecze Wisłoka"

Opublikowano: 2018-01-09

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” w dniu 29.12.2017 r. podpisał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie  umowę  nr RPPK.08.03.00-18-0112/17-00 na realizację projektu pn. Dzienny Dom Pobytu  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

PROJEKT

Projekt realizowany będzie od 02.04.2018 do 31.12.2020 r.. Na potrzeby Dziennego Domu Pobytu zostanie zaadoptowany budynek dawnej szkoły w miejscowości Łazy koło Rymanowa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 15 osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi z terenu gminy Rymanów, Besko, Bukowsko i
Zarszyn poprzez zapewnienie funkcjonowania DDP w okresie 04.2018 – 12.2020 roku.

OFERTA

Do projektu pn.: Dzienny Dom Pobytu  zapraszamy mieszkańców  gminy Rymanów, Besko, Bukowsko i Zarszyn, którzy ukończyli 60 lat i wymagają wsparcia ze względu na niesamodzielność, podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność (st. znaczny lub umiar.), lub niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ( ale nie w trybie całodobowym) takich jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych.

Oferta DDP w Łazach obejmuje: zajęcia usprawniające ruchowo, kulturalne (takie jak wyjścia do kin i teatrów, nordic walking, wycieczki), zajęcia artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne), biblioterapia, poradnictwo psychologiczne i prawnicze, terapia informatyczna. Oferta DDP obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz trzy posiłki, w tym jeden ciepły.

Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie. Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny.

REALIZATORZY

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”.

Biuro Projektu znajduje się w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, tel. 13 46 700 75, e-mail: dorzeczewisloka@op.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020