Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Podpisanie umów na realizację grantów w ramach rozwoju infrastruktury i promocji obszaru

Opublikowano: 2020-10-17

Dzięki umowie nr 01358-6935-UM0922226/20 zawartej  w dniu 08.10.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, a Zarządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Zarząd Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" 16 października 2020 r. podpisał umowy z Grantobiorcami na realizację zadań złożonych w ramach projektu grantowego


W ramach operacji realizowane będą następujące zadania na obszarze LGD:
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Besko
- Budowa wiaty turystycznej na potrzeby turystów oraz organizacji imprez i kiermaszów
- Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka,
- Eko zakątek w Zboiskach
- Budowa placu zabaw w miejscowości Pielnia
- Budowa siłowni w miejscowości Pielnia
Dzięki pomysłom, złożonym wnioskom i zaangażowaniu mieszkańców wsi i organizacji pozarządowych powstaną miejsca wypoczynku i rekreacji oraz wydane zostaną publikacje promujące obszar Dorzecza Wisłoka. Wszystkim Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji zadań.
 
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020