Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Podpisanie umów z grantobiorcami

Opublikowano: 2018-10-30
W dniu 29.10.2018 r. na Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” odbyło się podpisanie pierwszych umów przez Grantobiorców, którzy aplikowali o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymało 12 podmiotów w tym 10 organizacji pozarządowych i 2 osoby fizyczne. Pierwsze umowy realizowane będą w ramach 2 projektów grantowych pt.:
1.Ochrona i promocja dziedzictwa i tradycji obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”
2.Budowa, przebudowa oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD "Dorzecze Wisłoka"
Zadania dotyczyć będą modernizacji wieży ciśnień, wyposażenia świetlicy w sprzęt sportowy i muzyczny, budowy elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej, organizacji imprez i innych wydarzeń mających wpływ na rozwój infrastruktury i zachowanie dziedzictwa i tradycji obzaru LGD.
Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń i inwestycji! Naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.
 
 
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020