Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Podsumowanie naboru nr 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-18
16 listopada 2020 zakończył się nabór grantów nr 3/2020/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD oraz dwa  wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.
Realizacja wniosków przypadnie na wiosnę / lato 2021 i będzie miała wpływ na rozwój obszaru, jego promocję, rozwój turystyczny i ochronę środowiska.  W ramach grantów zaplanowano działania edukacyjne z zakresu segregacji śmieci, happening ekoludka, spoty reklamowe, montaż telebimu oraz zakup strojów dla orkiestry dętej promującej nasz obszar na licznych występach.
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020